Søk om støtte før tiltaket gjennomføres

En viktig ny betingelse for støtte under NOx-avtalen 2018-2025 er at NOx-fondet ikke støtter tiltak som allerede er gjennomført eller besluttet utført.

NOx-fondet, Skip, Utslipp

Vi oppfordrer til å sende inn søknad om støtte til NOx-fondet god tid i forveien før tiltaket skal gjennomføres

Publisert 26.10.17

NOx

Alle søknader om støtte som NOx-fondet mottar under den nye NOx-avtalen som allerede er gjennomført eller besluttet utført vil få avslag på søknaden. Dette betyr at vedtak om støtte fra NOx-fondet må foreligge før kontrakt med leverandør om gjennomføring av tiltaket er inngått.

Det kan søkes om unntak fra denne regelen dersom kontrakt er inngått med forbehold om støttetilsagn fra NOx-fondet.

Vi oppfordrer til å sende inn søknad om støtte til NOx-fondet god tid i forveien før tiltaket skal gjennomføres, og før kontrakt med leverandør blir inngått.  

 

Les mer:

Nye støttesatser og betingelser for NOx-tiltak under NOx-avtalen 2018-2025

Tiltak som må gjennomføres og dokumenteres før 31.12.2017