Søk om støtte til gjennomførte tiltak nå

Virksomheter som har eller skal gjennomføre tiltak før 31.12.2017, må søke om støtte til tiltaket før utløpet av 2017. Etter årsskiftet gis det ikke støtte til tiltak som er utført tilbake i tid.

Ferge

Det må søkes om støtte til NOx-reduserende tiltak som er gjennomført under nåværende Miljøavtale nå.

Publisert 23.03.17

NOx

Nåværende Miljøavtale løper ut 31.12.2017. For at NOx-fondet skal kunne støtte tiltak som er gjennomført under nåværende avtale må det søkes om støtte før 31.12.2017 for tiltak som allerede er gjennomført eller vil bli gjennomført før 31.12.2017.

Etter utløpet av 2017 gis det ikke støtte til tiltak gjennomført før 31.12.2017.

Eventuell ny Miljøavtale om NOx

Næringslivet arbeider med å få på plass ny Miljøavtale etter 2017. NOx-fondet ser det som sannsynlig at avklaring vil være på plass i løpet av våren 2017.