Tilslutning til ny NOx-avtale fra januar 2018

Alle virksomheter må tilslutte seg NOx-avtalen 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Det vil være mulig å tilslutte seg ny avtale fra januar 2018. Virksomheter som er tilsluttet innen 1. april 2018 har rett til avgiftsfritak fra 1. januar 2018. Avgiftsfritaket forutsetter at NOx-avtalen 2018-2025 godkjennes av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA).

NOx-fondet NOx-avtalen 2018-2025

Tilslutning til ny NOx-avtale fra januar 2018 Fotograf: Dreamstime Free

Publisert 08.11.17

NOx

Virksomheter som er tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 må også tilslutte seg ny NOx-avtale.

Tilslutning innen 1. april

I henhold til NOx-avtalen 2018-2025 mellom næringslivet og myndighetene må en virksomhet være tilsluttet NOx-avtalen 2018-2025 innen 1. april 2018 for å ha rett til avgiftsfritak fra 1. januar 2018. Ved tilslutning innen 1. april 2018 kan virksomheten rapportere avgiftspliktig NOx-utslipp for hele 1. kvartal 2018, med frist for rapportering 18. april. Dette som et unntak grunnet ny avtale.

Virksomheter som tilslutter seg etter 1. april oppnår avgiftsfritak for statlig NOx-avgift fra tilslutningsdato, og kan dermed starte å rapportere til NOx-fondet fra samme dato. Eventuelt avgiftspliktig NOx-utslipp før tilslutningsdato må rapporteres med full avgift til Skatteetaten. Denne datoen er absolutt, og tilslutning etter 1. april gir ingen tilbakevirkende kraft i forhold til rapportering.

Innsendelse av tilslutningserklæring fra januar

For å tilslutte seg ny NOx-avtale må tilslutningserklæringen til NOx-avtalen 2018-2025 signeres. Avtalen skal sendes inn elektronisk. Løsningen for dette vil være på plass fra januar 2018. Nærmere informasjon om dette vil komme.

Tilslutning for ikke-avgiftspliktige virksomheter

Virksomheter i landbasert industri med ikke-avgiftspliktig utslipp fra produksjon som faller inn under NACE-kodene i NOx-avtalen 2018-2025, må også tilslutte seg NOx-avtalen for å kunne få støtte til tiltak. Det ikke-avgiftspliktige utslippet skal rapporteres kvartalsvis til NOx-fondet, men med nullsats. NOx-fondet vil sende ut eget orienteringsbrev til de ikke-avgiftspliktige virksomhetene, ettersom ordningen med NOx-fondet er ny for mange av disse.

Mer informasjon
NOx-avtalen 2018-2025
Tilslutningserklæringen til NOx-avtalen 2018-2025