Tiltak som må gjennomføres og dokumenteres før 31.12.2017

Tiltak som har fått støtte under nåværende Miljøavtale (2011-2017) med oppgitt ferdigstillelse innen utløpet av 2017 må gjennomføres og dokumenteres med egenerklæring før 31.12.2017 for å ha rett til støtte.

Illustrasjon: Klokke som tikker mot deadline

Dersom din virksomhet har fått støtte til tiltak med planlagt gjennomføringsdato innen 31.12.2017, må tiltaket gjennomføres innen utløpet av året.

Publisert 11.09.17

NOx

Dokumentasjon av driftsdata som legges til grunn for beregning av NOx-reduksjon og støttebeløp kan pågå frem til 31.03.2018. 

Revidert behandling

Dersom tiltaket ikke er gjennomført og dokumentert innen utløpet av året må tiltaket gjennom revidert behandling hos NOx-fondet for å kunne ha rett til fortsatt støtte. Henvendelse om dette sendes på e-post til NOx-fondet (post@nox-fondet.no). Etter årsskiftet vil imidlertid støtte til tiltak som er omsøkt under nåværende Miljøavtale bli sett i lys av støtteregime under ny NOx-avtale. Tiltak som har fått støtte under nåværende Miljøavtale vil ikke nødvendigvis kunne oppnå støtte under NOx-avtalen 2018-2025. Dette vil bli vurdert fra sak til sak. Tiltak som allerede er gjennomført støttes ikke under ny NOx-avtale, og vil derfor få avslag.

Tiltak gjennomført under nåværende avtale

Virksomheter som har gjennomført eller skal gjennomføre tiltak før 31.12.2017, må søke om støtte til tiltaket før utløpet av 2017. Etter utløpet av 2017 gis det ikke støtte til tiltak gjennomført før 31.12.2017.