ESA har godkjent NOx-avtalen

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent NOx-avtalen 2018-2025.

ESA, NOx-avtalen

ESA har godkjent NOx-avtalen 2018-2025

Publisert 26.02.18

NOx

Torsdag 22. februar godkjente ESA den nye NOx-avtalen mellom staten og 15 næringsorganisasjoner for perioden 2018-2025, noe som gir tilsluttede virksomheter fritak fra fiskal NOx-avgift. 

Norske myndigheter introduserte NOx-avgiften i 2007 for å redusere nasjonale utslipp i tråd med landets internasjonale forpliktelser. NOx-avtalen gir bedrifter fritak fra NOx-avgift. Til gjengjeld kreves det i avtalen at næringslivet kollektivt oppfyller forpliktelser om reduserte NOx-utslipp. 

Norske myndigheter meldte ordningen til ESA i desember 2017 for perioden 2018-2025. ESA har godkjent lignende miljøavtaler to ganger tidligere, for perioder 2008-2010 og 2011-2017, og konkluderer igjen at ordningen oppfyller regelverket for statsstøtte. 

I forbindelse med ESAs godkjenning uttaler klima- og miljøminister Ola Elvestuen:

– Jeg vil berømme næringslivet og NOx-fondet for arbeidet de gjør for å få ned utslippene. Bidragene fra NOx-fondet har særlig betydd mye for introduksjonen av lav- og nullutslippsteknologi som LNG og elektrisk drift på skip.

 Les mer her:

Ny NOx-avtale godkjent av ESA