Informasjonsmøter 2018

Få svar på spørsmål du har om NOx-fondet på et av våre informasjonsmøter rundt om i landet.

#205

Få svar på spørsmål du har om NOx-fondet

Publisert 16.03.18

NOx

Næringslivets NOx-fond inviterer til gratis informasjonsmøter i:

  • Oslo 
  • Haugesund 
  • Bergen 
  • Stavanger 
  • Ålesund 
  • Trondheim 
  • Tromsø 

Målgruppen er virksomheter som er omfattet av NOx-avtalen, men også øvrige interessenter er velkomne.

Formålet med møtene er å gi bedre forståelse av NOx-fondets støtteordning, rapportering av NOx-utslipp, og plikter og rettigheter i den nye NOx-avtalen 2018 – 2025.

Det vil bli mulighet for individuelle møter etter informasjonsmøtene. Dette må bes om i kommentarfeltet i registreringen.

Oslo
Onsdag 4. april 2018 | 09:00 – 11:00 | Essendropsgate 3 | Konferansesenter E3
Avholdt

Haugesund
Torsdag 5. april 2018 | 09:00 – 11:00 | Smedasundet 50A | Hovedkontor Sjøfartsdirektoratet
Avholdt

Bergen
Mandag 9. april 2018 | 09:00 – 11:00 | Veiten 3 | Servicekontor NHO Vestlandet
Avholdt

Stavanger
Tirsdag 10. april 2018 | 09:00 – 11:00 | Vassbotnen 1 | Hovedkontor Norsk olje og gass
Avholdt

Ålesund
Mandag 16. april 2018 | 09:00 – 11:00 | Sorenskriver Bulls gate 3 | Kystverkets hovedkontor
Avholdt

Trondheim
Mandag 16. april 2018 | 13:30 – 15:30 | Havnegata 9 | Norges Fiskarlag
Avholdt

Tromsø
Onsdag 18. april 2018 | 09:00 – 11:00 | Stortorget 1A |
Kystens Hus
Avholdt

 

Her kan du laste ned presentasjonene. Presentasjonene som er holdt i andre byer er de samme som vist under. 

Informasjonsmøte i Oslo

Informasjonsmøte i Stavanger