NOx-fondet inviterer deg til heldagsseminar med middag

Hold av datoen den 6. september 2018.

seminar, konferanse, nox-fondet,

Vi kommer tilbake med konkretisering av program og påmelding i løpet av april.

Publisert 22.03.18

NOx

Ny NOx-avtale mellom næringslivet og myndighetene ble signert 24. mai. Den nye avtalen gjelder for 2018-2025. Den 22. februar 2018 ble avtalen godkjent av ESA. I tillegg feirer vi NOx-fondets 10 års jubileum. Næringsorganisasjonene er glade for at NOx-avtalen nå er videreført og at NOx-fondet i nye åtte år kan gi støtte til NOx-reduserende tiltak og dermed ytterligere redusere de nasjonale utslippene. Den nye NOx-avtalen er noe ulik tidligere. Derfor inviterer NOx-fondet til et seminar hvor lærdom fra historikken, den nye NOx-avtalen og hvordan næringslivet kan bidra til å ytterligere redusere NOx-utslippene er i fokus. Seminaret etterfølges av en festmiddag.

Dersom dette virker interessant ber vi deg om å holde av datoen. Vi kommer tilbake med konkretisering av program og påmelding i løpet av april.