NOx-fondets årsrapport for 2017

NOx-fondets årsrapport for 2017 er publisert og dokumenterer at reduksjonsforpliktelsen på 3.000 tonn NOx for 2017 er oppnådd.

Veileder

Årsrapport for 2017

Publisert 29.05.18

NOx

Næringslivets NOx-fond og de 15 samarbeidende næringsorganisasjonene skal innen 31. mai 2018 gi Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet en statusrapport om oppfyllelse av utslippsreduksjonsforpliktelsene for 2017 i Miljøavtalen om NOx. Denne rapporten dokumenterer at utslippsreduksjonsforpliktelsen i Miljøavtalen er oppfylt.

Du kan laste ned rapporten her:
NOx-fondets årsrapport 2017

Ta kontakt med NOx-fondet hvis du vil ha rapporten tilsendt.