Nytt rundskriv om NOx fra Skatteetaten

Skatteetaten har kommet med et nytt rundskriv om avgift på utslipp av NOx for 2018.

#205

Nytt rundskriv om NOx fra Skatteetaten

Publisert 30.01.18

NOx

Avgiftsrundskrivet om NOx for 2018 omtaler blant annet avgiftsfritaket i forbindelse med den nye NOx-avtalen, samt statlig avgift for 2018 som er 21,94 kr per kilo NOx-utslipp. For fastsettelse av sjablongfaktor refereres det til særavgiftforskriften (Kap. 3-19. Avgift på utslipp av NOx).

Les mer:
Avgiftsrundskrivet om NOx 2018

Særavgiftforskriften