Oppdatert veiledning til søknader om støtte

NOx-fondet har oppdatert veiledning til søknader til NOx-reduserende tiltak innenfor NOx-avtalen 2018-2025.

Veileder

Oppdatert veiledning

Publisert 02.03.18

NOx

Detaljer i søknadskriterier, støttesatser med mer er endret fra tidligere.

Veilederen vil oppdateres jevnlig ettersom nye forhold kommer til.

Veiledning og søknadsskjema