Signer ny NOx-avtale før 1. april

Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Tilslutning innen 1.april gir rett til avgiftsfritak fra 1. januar 2018.

Tilslutning

Pass på at du ikke mister retten til avgiftsfritak fra 1. januar 2018.

Publisert 05.03.18

NOx

505 virksomheter er tilsluttet den nye NOx-avtalen per 5. mars, blant dem Statoil Petroleum AS, Hurtigruten ASA, European Cruise Service AS, Aker BP ASA og Norled AS.

Dersom din virksomhet ikke er tilsluttet den nye avtalen

  • Virksomheter som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017
    For å tilslutte en virksomhet som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 skal signert tilslutningserklæring sendes inn elektronisk via NOx-fondets web-portal. Man må logge seg på med brukernavn og passord. Kontakt NOx-fondet dersom du trenger hjelp til pålogging
  • Virksomheter som ikke har vært tilsluttet NOx-fondet
    Tilslutning til NOx-fondet for virksomheter som ikke har vært tilsluttet NOx-fondet tidligere, skal gjøres via denne lenken. Fyll inn din virksomhetsinformasjon og last opp signert tilslutningserklæring

Tilslutning for virksomheter med ikke-avgiftspliktig NOx-utslipp

Virksomheter i landbasert industri med ikke-avgiftspliktig utslipp fra produksjon som faller inn under NACE-kodene omfattet av NOx-avtalen 2018-2025, må også tilslutte seg NOx-avtalen for å kunne få støtte til tiltak. NOx-fondet har sendt ut eget orienteringsbrev til de ikke-avgiftspliktige virksomhetene, ettersom ordningen med NOx-fondet er ny for mange av disse.

15 prosessbedrifter er tilsluttet NOx-avtalen 2018-2025, blant annet Borregaard, Dynea, Esso Norge, Ineos Bamble, Noretyl, Norske Skog, Statoil ASA, Wacker Chemicals og Yara Porsgrunn.

Ta kontakt med NOx-fondet dersom du har noen spørsmål.

Mer informasjon

 NOx-avtalen 2018-2025Brev fra KLD om endring i utslippstak i NOx-avtalenTilslutningserklæringen til NOx-avtalenViktige endringer i ny NOx-avtale