Signer ny NOx-avtale nå!

Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Virksomheter som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 må også tilslutte seg ny avtale.

NOx-fondet NOx-avtalen 2018-2025

Signer ny NOx-avtale nå!

Publisert 05.01.18

NOx

Virksomheter som er tilsluttet innen 1. april 2018 har rett til avgiftsfritak fra 1. januar 2018. NOx-avtalen 2018-2025 ble godkjent av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) 22. februar 2018.

For å tilslutte seg ny NOx-avtale, må tilslutningserklæringen til NOx-avtalen 2018-2025 signeres. Tilslutningserklæringen skal signeres av en i virksomheten med signaturrett. 

Virksomheter som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017

For å tilslutte en virksomhet som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 skal signert tilslutningserklæring sendes inn elektronisk via NOx-fondets web-portal. Man må logge seg på med brukernavn og passord. Kontakt NOx-fondet dersom du trenger hjelp til pålogging.

Virksomheter som ikke har vært tilsluttet NOx-fondet

Tilslutning til NOx-fondet for virksomheter som ikke har vært tilsluttet NOx-fondet tidligere, skal gjøres via denne lenken. Fyll inn din virksomhetsinformasjon og last opp signert tilslutningserklæring 

Tilslutning for virksomheter med ikke-avgiftspliktig NOx-utslipp

Virksomheter i landbasert industri med ikke-avgiftspliktig utslipp fra produksjon som faller inn under NACE-kodene omfattet av NOx-avtalen 2018-2025, må også tilslutte seg NOx-avtalen for å kunne få støtte til tiltak. Det ikke-avgiftspliktige utslippet skal rapporteres kvartalsvis til NOx-fondet, men med innbetalingssats 0. NOx-fondet vil sende ut eget orienteringsbrev til de ikke-avgiftspliktige virksomhetene, ettersom ordningen med NOx-fondet er ny for mange av disse.

Tilslutning innen 1. april for avgiftspliktige virksomheter

I henhold til NOx-avtalen 2018-2025 må en virksomhet være tilsluttet NOx-avtalen 2018-2025 innen 1. april 2018 for å ha rett til avgiftsfritak fra 1. januar 2018. Ved tilslutning innen 1. april 2018 kan virksomheten rapportere avgiftspliktig NOx-utslipp for hele 1. kvartal 2018, med frist for rapportering 18. april. Dette som et unntak grunnet ny avtale.

Virksomheter som tilslutter seg etter 1. april oppnår avgiftsfritak for statlig NOx-avgift fra tilslutningsdato, og kan dermed starte å rapportere til NOx-fondet fra samme dato. Eventuelt avgiftspliktig NOx-utslipp før tilslutningsdato, må rapporteres med full avgift til Skatteetaten.
Denne datoen er absolutt, og tilslutning etter 1. april gir ingen tilbakevirkende kraft i forhold til rapportering.

Utslippsforpliktelsen i NOx-avtalen

Klima- og miljødepartementet har justert utslippsforpliktelsen i NOx-avtalen 2018-2025 iht. avtalens pkt. 2.3. Utslippstaket er justert opp til:

    • Sum for 2018 og 2019: 202 510 tonn
    • Sum for 2020 og 2021: 192 510 tonn
    • Sum for 2022 og 2023: 182 510 tonn
    • Sum for 2024 og 2025: 172 510 tonn

Mer informasjon

NOx-avtalen 2018-2025Brev fra KLD om endring av utslippstak i NOx-avtalenTilslutningserklæringen til NOx-avtalen 2018-2025Viktige endringer i ny NOx-avtale