Ny veiledning til søknader om støtte

NOx-fondet har utarbeidet en veiledning til søknader til NOx-reduserende tiltak innenfor NOx-avtalen 2018-2025.

#205

Ny veiledning til søknad om støtte

Publisert 05.01.18

NOx

Detaljer i søknadskriterier, støttesatser med mer er endret fra tidligere.

Veilederen vil oppdateres jevnlig ettersom nye forhold kommer til. 

Veiledning