Slik får du utbetalt støtte

Det er utarbeidet skjema som virksomheter med tilsagn om støtte til NOx-reduserende tiltak må bruke for å rapportere effekten av tiltaket.

Opplysningene vil bli benyttet både som grunnlag for utbetaling av støtte fra NOx-fondet og som grunnlag for fondets rapportering til myndighetene.

Tiltak som må dokumenteres innen 31.12.2017

Tiltak som har fått støtte under nåværende Miljøavtale (2011-2017) med oppgitt ferdigstillelse innen utløpet av 2017 må gjennomføres og dokumenteres med egenerklæring før 31.12.2017 for å ha rett til støtte.

Tiltak som må gjennomføres og dokumenteres innen 31.12.2017

Egenerklæringsskjema

Virksomheten plikter å rapportere gjennomføring av tiltaket og tiltakets NOx-reduserende effekt (innsendelse av egenerklæring) så snart som mulig. 

Ved å fylle ut egenerklæringsskjemaet så grundig og samvittighetsfullt som mulig sikrer bedriften seg en raskest mulig saksbehandling. Dersom eventuelle manglende opplysninger må innhentes, vil fondets tidspunkt for utbetaling til bedriftene og innrapportering til myndighetene kunne bli forsinket.

Skjema for egenerklæring av NOx-tiltak

Spesifikasjon av LNG-kostnader

Alle egenerklæringer sendes til: post@nox-fondet.no.

Spesielt for støtte til urea

Søknad om støtte til urea skal sendes inn elektronisk via vår portal. Man må være pålogget bruker for å søke. Dersom du ikke er registrert bruker, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.

Søknad om støtte til urea - elektronisk søknad via vår portalBrukermanual til NOx-fondets portal

Utbetalingsbrev

Etter at DNV GL har kvalitetssikret opplysningene vil NOx-fondet sende brev til bedriften med de data som vil ligge til grunn for utbetalingen av støtte, samt andre nøkkelopplysninger knyttet til utbetalingen.

Bedriften vil da bli bedt om å bekrefte dette ved påtegning på dokumentet som returneres til NOx-fondet. Dette dokumentet benyttes som grunnlag for utbetalingen av støtten fra NOx-fondets side.