Slik får du utbetalt støtte

Det er utarbeidet skjema som virksomheter med tilsagn om støtte til NOx-reduserende tiltak må bruke for å rapportere effekten av tiltaket. Opplysningene vil bli benyttet både som grunnlag for utbetaling av støtte fra NOx-fondet og som grunnlag for fondets rapportering til myndighetene.

Virksomheten plikter å rapportere gjennomføring av tiltaket og tiltakets NOx-reduserende effekt (innsendelse av egenerklæring) så snart som mulig. 

Ved å fylle ut egenerklæringsskjemaet så grundig og samvittighetsfullt som mulig sikrer bedriften seg en raskest mulig saksbehandling. Dersom eventuelle manglende opplysninger må innhentes, vil fondets tidspunkt for utbetaling til bedriftene og innrapportering til myndighetene kunne bli forsinket.

Alle nedenstående egenerklæringer sendes til: 
post@nox-fondet.no.

Spesielt for ureasøknader
Søknad om støtte til urea skal fra 1.1.2017 sendes inn elektronisk via vår portal. Man må være pålogget bruker for å søke. Dersom du ikke er registrert bruker, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.

Utbetalingsbrev
Etter at DNV GL har kvalitetssikret opplysningene vil NOx-fondet sende brev til bedriften med de data som vil ligge til grunn for utbetalingen av støtte, samt andre nøkkelopplysninger knyttet til utbetalingen.

Bedriften vil da bli bedt om å bekrefte dette ved påtegning på dokumentet som returneres til NOx-fondet. Dette dokumentet benyttes som grunnlag for utbetalingen av støtten fra NOx-fondets side.