Søk støtte fra NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond kan etter søknad gi støtte til NOx-reduserende tiltak.

Strå

NOx-fondet har utarbeidet en søknadsveiledning som beskriver hvilke opplysninger fondet trenger for å kunne behandle søknader. Hvilke støttesatser som gjelder er oppgitt i veiledningen. Vi har også laget et søknadsskjema som må fylles ut.

Behandling av søknader
Søknader om støtte til tiltak blir behandlet på styremøter i Næringslivets NOx-fond. Dato for gjenstående styremøte i 2016 og styremøter første halvår 2017 er gitt under.

  • 7. desember 2016
  • 10. januar 2017
  • 14. februar 2017
  • 21. mars 2017
  • 25. april 2017
  • 13. juni 2017