Søk støtte fra NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond kan etter søknad gi støtte til NOx-reduserende tiltak.

Strå

NOx-fondet har utarbeidet en søknadsveiledning som beskriver hvilke opplysninger fondet trenger for å kunne behandle søknader. Hvilke støttesatser som gjelder er oppgitt i veiledningen. Vi har også laget et søknadsskjema som må fylles ut.

Spesielt for ureasøknader
Søknad om støtte til urea skal fra 1.1.2017 sendes inn elektronisk via vår portal. Man må være pålogget bruker for å søke. Dersom du ikke er registrert bruker, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.

Behandling av søknader
Søknader om støtte til tiltak blir behandlet på styremøter i Næringslivets NOx-fond. Dato for styremøter i første halvår 2017 er gitt under.

    • 10. januar 2017
    • 14. februar 2017
    • 21. mars 2017
    • 25. april 2017
    • 13. juni 2017