Søk støtte fra NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond kan etter søknad gi støtte til NOx-reduserende tiltak.

Strå

NOx-fondet har utarbeidet en søknadsveiledning som beskriver hvilke opplysninger fondet trenger for å kunne behandle søknader. Støttesatser som gjelder under nåværende Miljøavtale er oppgitt i veiledningen.   

Miljøavtalen 2011-2017 varer til 31.12.2017. Virksomheter som har eller skal gjennomføre tiltak før 31.12.2017, må søke om støtte til tiltaket før utløpet av 2017. Etter årsskiftet gis det ikke støtte til tiltak som er utført tilbake i tid.

Veiledning til søknader om støtte

Støtte fra 1.1.2018

Ny NOx-avtale for 2018-2025 er signert. Avtalen må godkjennes av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) før den trer i kraft. 

Den nye NOx-avtalen vil kreve tilpasninger i NOx-fondets støtteordning. Revidering av støtteordningen pågår og forventes avklart i løpet av høsten 2017. Ny søknadsveiledning for støtte til tiltak fra 1.1.2018 vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart den er klar. 

Frem til ny veiledning er på plass kan virksomheter søke om støtte til tiltak med gjennomføring fra 2018 under NOx-fondets nåværende støtterdning. NOx-fondet står imidlertid fritt til å tilpasse vedtak med tilhørende betingelser til ny NOx-avtale 2018-2025 der det anses som nødvendig.

Søknadsskjema

For å søke om støtte må aktuelt søknadsskjema fylles ut.

Søknadsskjema støtte til tiltakSpesifikasjon av LNG-kostnaderSøknadsskjema støtte til målingSøknadsskjema støtte til katalysatorelementer

Spesielt for ureasøknader

Søknad om støtte til urea skal sendes inn elektronisk via vår portal. Man må være pålogget bruker for å søke. Dersom du ikke er registrert bruker, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.

Søknad om støtte til urea - elektronisk søknad via vår portalBrukermanual til NOx-fondets portal

Behandling av søknader

DNV GL foretar uavhengig faglig kvalitetssikring av hver enkelt søknad om støtte til tiltak på oppdrag fra NOx-fondet.

DNV GLs evalueringsskjema for tiltakssøknaderDNV GLs kriterier for behandling av tiltakssøknader

Søknader om støtte til tiltak blir deretter behandlet på NOx-fondets styremøte. Dato for styremøter i 2017 er gitt under.

  • 10. januar 2017
  • 14. februar 2017
  • 21. mars 2017
  • 26. april 2017
  • 13. juni 2017
  • 8. september 2017
  • 10. oktober 2017
  • 7. november 2017
  • 13. desember 2017