Søk støtte fra NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond kan etter søknad gi støtte til NOx-reduserende tiltak.

Strå

NOx-fondet har utarbeidet en søknadsveiledning som beskriver hvilke opplysninger fondet trenger for å kunne behandle søknader. Støttesatser som gjelder under nåværende Miljøavtale er oppgitt i veiledningen.   

Miljøavtalen 2011-2017 varer til 31.12.2017. Virksomheter som har eller skal gjennomføre tiltak før 31.12.2017, må søke om støtte til tiltaket før utløpet av 2017. Etter årsskiftet gis det ikke støtte til tiltak som er utført tilbake i tid.

Veiledning til søknader om støtte

Støtte fra 1.1.2018

Ny NOx-avtale for 2018-2025 er signert. Avtalen må godkjennes av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) før den trer i kraft. 

Den nye NOx-avtalen krever tilpasninger i NOx-fondets støtteordning. Ny søknadsveiledning for støtte til tiltak fra 1.1.2018 vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart den er klar. 

Nye støttesatser og betingelser

Søknadsskjema

For å søke om støtte må aktuelt søknadsskjema fylles ut.

Søknadsskjema støtte til tiltakSpesifikasjon av LNG-kostnaderSøknadsskjema støtte til målingSøknadsskjema støtte til katalysatorelementer

Spesielt for ureasøknader

Søknad om støtte til urea skal sendes inn elektronisk via vår portal. Man må være pålogget bruker for å søke. Dersom du ikke er registrert bruker, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.

Søknad om støtte til urea - elektronisk søknad via vår portalBrukermanual til NOx-fondets portal

Behandling av søknader

DNV GL foretar uavhengig faglig kvalitetssikring av hver enkelt søknad om støtte til tiltak på oppdrag fra NOx-fondet.

Søknader om støtte til tiltak blir deretter behandlet på NOx-fondets styremøte. Dato for styremøter første halvår i 2018 er gitt under.

  • Tirsdag 23. januar 
  • Onsdag 7. mars 
  • Onsdag 18. april 
  • Onsdag 16. mai 
  • Tirsdag 19. juni