Søk støtte fra NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond kan etter søknad gi støtte til NOx-reduserende tiltak.

Strå

NOx-avtalen for 2018-2025 er signert. Avtalen må godkjennes av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) før den trer i kraft. Den nye NOx-avtalen krever tilpasninger i NOx-fondets støtteordning. 

Nye støttesatser og betingelser

NOx-fondet har utarbeidet en søknadsveiledning som beskriver hvilke opplysninger fondet trenger for å kunne behandle søknader.  

Veiledning til søknader om støtte

Søknadsskjema

For å søke om støtte må aktuelt søknadsskjema fylles ut.

Søknadsskjema støtte til tiltakSpesifikasjon av LNG-kostnaderSøknadsskjema støtte til målingSøknadsskjema støtte til katalysatorelementerSøknadsskjema støtte til årlig service på SCR-anlegg for fiskebåter

Spesielt for ureasøknader

Søknad om støtte til urea skal sendes inn elektronisk via vår portal. Man må være pålogget bruker for å søke. Dersom du ikke er registrert bruker, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.

Søknad om støtte til urea - elektronisk søknad via vår portalBrukermanual til NOx-fondets portal

Behandling av søknader

DNV GL foretar uavhengig faglig kvalitetssikring av hver enkelt søknad om støtte til tiltak på oppdrag fra NOx-fondet.

Søknader om støtte til tiltak blir deretter behandlet på NOx-fondets styremøte. Dato for styremøter første halvår i 2018 er gitt under.

  • Tirsdag 23. januar 
  • Onsdag 7. mars 
  • Onsdag 18. april 
  • Onsdag 16. mai 
  • Tirsdag 19. juni