Søk støtte fra NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond kan etter søknad gi støtte til NOx-reduserende tiltak.

Strå

NOx-fondet har utarbeidet en søknadsveiledning som beskriver hvilke opplysninger fondet trenger for å kunne behandle søknader. Hvilke støttesatser som gjelder er oppgitt i veiledningen.

Veiledning til søknader om støtte

Søknadsskjema

For å søke om støtte må aktuelt søknadsskjema fylles ut.

Søknadsskjema støtte til tiltakSpesifikasjon av LNG-kostnaderSøknadsskjema støtte til målingSøknadsskjema støtte til katalysatorelementer

Spesielt for ureasøknader

Søknad om støtte til urea skal sendes inn elektronisk via vår portal. Man må være pålogget bruker for å søke. Dersom du ikke er registrert bruker, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.

Søknad om støtte til urea - elektronisk søknad via vår portalBrukermanual til NOx-fondets portal

Behandling av søknader

DNV GL foretar uavhengig faglig kvalitetssikring av hver enkelt søknad om støtte til tiltak på oppdrag fra NOx-fondet.

DNV GLs evalueringsskjema for tiltakssøknaderDNV GLs kriterier for behandling av tiltakssøknader

Søknader om støtte til tiltak blir deretter behandlet på NOx-fondets styremøte. Dato for styremøter i 2017 er gitt under.

  • 10. januar 2017
  • 14. februar 2017
  • 21. mars 2017
  • 26. april 2017
  • 13. juni 2017
  • 8. september 2017
  • 10. oktober 2017
  • 7. november 2017
  • 13. desember 2017