LNG dual fuel på to shuttletankere gir store NOx-reduksjoner

AET Sea Shuttle AS skal bygge to nybygg med LNG dual fuel med støtte fra NOx-fondet. Skipene forventes å redusere NOx-utslipp med totalt 2.800 tonn.

Illustrasjon av shuttletanker

Statoil har inngått kontrakt med AET for å drifte to shuttletankere på langtidskontrakt. NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til LNG dual fuel på begge de to nybyggene. Shuttletankerne bygges etter høyeste miljøstandard med energieffektivisering som hovedfokus.

Publisert 13.07.17

NOx

Når skipene kommer i drift fra 2019 vil de antagelig være verdens første LNG-drevne shuttletankere av typen DP2 Offshore Loading Shuttle Tankere (OLST). Skipene vil bli svært energieffektive, og hvert enkelt fartøy er forventet å redusere NOx-utslippene med 1.400 tonn per år. Fartøyene skal operere på oljefeltene på den norske kontinentalsokkelen i Nordsjøen, Norskehavet og det sørlige Barentshavet, samt på den britiske kontinentalsokkelen.

Shuttletankerne vil ha en dødvekttonnasje på 125.000 tonn, og vil bli utstyrt med LNG dual fuel for hoved- og hjelpemotorer. Skipene vil også bli tilrettelagt for et gjenvinningssystem av flyktige organiske forbindelser (VOC), i tillegg vil også andre miljøtiltak maksimere drivstoffeffektiviteten og minimere utslippene.