Helseskadelig luftforurensing

98 prosent av alle som bor i europeiske byer utsettes for helseskadelig luftforurensing. Dårlig byluft er det miljøproblemet som gir størst helserisiko.

Røyk i boligområde

Foto: NILU

Dette fremkommer i Det europeiske miljøbyråets årlige rapport om luftkvalitet.

Det europeiske miljøbyrået har beregnet at over 430 000 tilfeller av for tidlig død i 2012 skyldes luftforurensing. I Norge er det estimert at svevestøv (PM2,5) og NO2 var årsaken til henholdsvis 1700 og 200 tilfeller av for tidlig død samme år.

Å redusere luftforurensing er derfor viktig for folkehelsen.

Les hele nyhetssaken på Miljødirektoratets hjemmeside her.