Høyere støttesatser

NOx-fondet er glade for at tilgjengelige midler gir rom for å øke støttesatsene, og ønsker med dette å utløse gjennomføring av flere NOx-reduserende tiltak.

Penger

Foto: Øivind Haug

De nye støttesatsene gjelder for tiltak med gjennomføring fra 3. november 2015 og innen utgangen av 2017. 

Type tiltak Gammel 
sats, 
kr per 
kg NOx redusert
Ny sats, 
kr per 
kg NOx redusert
Elektrisitet som drivstoff på skip (helelektrisk/plug-in hybrid) 300 500
LNG (og LBG – biogass) på skip og rigger 200 375
Batterihybridisering på skip (ikke plug-in) 300 375
Energieffektiviserende tiltak 200 250
Motorbytte/ombygginger 200 250
EGR 200 250
Landstrøm 200 250
Tiltak i landbasert industri (SCR/SNCR, prosessoptimalisering, el./gass, m.m.) 200 250
Tiltak offshore (prosessoptimalisering, turbintiltak, el./gass, m.m.) Øvrige tiltak 200 250
SCR-anlegg på skip 100 125
Tiltak hvor NOx-reduksjonen er en bi-effekt av tiltaket, primært offshoretiltak * 50 Ingen
 *Slike tiltak vil kunne få støtte som energieffektiviserende tiltak.

I tillegg økes støttetaket for motorbytte fra 70 % til 80 %.

Søknadsveiledning
For øvrig gjelder vår søknadsveiledning. Søknadsveiledningen og søknadsskjema finner du på vår hjemmeside her.