Økt støttetak for SCR-anlegg

Støttetaket for SCR-anlegg heves fra 60 % til 80 % av investeringskostnaden. Økt støtte gjøres gjeldende for alle nye søknader og for søknader som har fått innvilget støtte, men som enda ikke har fått utbetalt støtte.

Blomst

Publisert 24.06.15

NOx

Støttesatsen på 100 kr/kg NOx redusert beholdes uendret.