Norges NOx-mål nådd i 2014

Norges NOx-utslipp falt med 5,4 prosent i 2014, og Norge har dermed møtt sine forpliktelser iht. Gøteborgprotokollen med god margin. Norges NOx-utslipp er 8 000 tonn under forpliktelsen på 156 000 tonn.

Utslipp av NOx, SO2, ammoniakk og NMVOV

De foreløpige beregningene viser at nedgangen først og fremst skyldes mindre utslipp fra kysttrafikk og fiskeri, men også andre aktiviteter har hatt noe nedgang, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).