Innvilget støtte fra NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond har gitt tilsagn til over 1.000 søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak. Samlet støtte som er innvilget er 5,5 mrd. kroner. Gjennomføres tiltakene som planlagt er forventet NOx-reduksjon på 44.000 tonn.

Hav

Publisert 10.04.15

Støtten utbetales i kr/kg NOx i forhold til realisert utslippsreduksjon. Det endelige støttebeløpet blir fastsatt etter at tiltaket er gjennomført og NOx-reduksjonen er verifisert av DNV GL.

 Oversikt over innvilget støtte til tiltak fra 2008 t.o.m mars 2018

Støtte til måling 

For å bedre dokumentasjonen av NOx-utslipp gir NOx-fondet støtte til NOx-måling på skip og flyttbare rigger. 

Oversikt over innvilget støtte til måling

I forbindelse med støtte til NOx-reduserende tiltak gir NOx-fondet støtte til måling av NOx-utslipp, hvor kostnader til måling før og etter gjennomføring av tiltaket kan inkluderes som en del av investeringen.