Presentasjoner og rapporter

Her finner du aktuelle presentasjoner og rapporter.

Blokk og blyant

Næringseffekter av Miljøavtalen

I 2014 skrev Vista Analyse en rapport om næringseffekter av Miljøavtalen om NOx på oppdrag fra NOx-fondet.

Næringseffekter av Miljøavtalen om NOx (Vista Analyse 2014)

LNG-markedet i Norge

En bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av åtte medlemmer utarbeidet i 2013 en rapport om LNG-markedet i Norge.

Et bedre fungerende LNG-marked (NOx-fondet 2013)

Brukererfaringer og nye teknologier

Martintek publiserte i 2012 to rapporter etter støtte fra NOx-fondet. 

Brukererfaringer med NOx-tiltak (Marintek 2012)Mulige nye teknologier for NOx-reduksjon (Marintek 2012)

Ferrolegeringsindustrien

SINTEF har publisert en rapport om tiltak i ferrolegeringsindustrien etter støtte fra NOx-fondet.

NOx-reduserende tiltak i ferrolegeringsindustrien (SINTEF 2012)