Yara Porsgrunn skal redusere utslippene med over 300 tonn NOx

Yaras to eldste salpetersyrefabrikker i Herøya Industripark skal bli mer miljøvennlige. NOx-fondet har gitt tilsagn på over 31 millioner kroner for å kutte NOx-utslippene med over 300 tonn. Dette tilsvarer et årlig gjennomsnittsbruk for mer enn 50.000 dieselbiler.

Oversiktsbilde over Yara Herøya

Yara ligger i Herøya Industripark i Porsgrunn. Industriparken dekker et areal på 1,5 kvadratkilometer og er Norges største industriområde. Foto: Yara.

Publisert 15.08.17

NOx

Store reduksjoner ved salpetersyrefabrikkene

NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte på henholdsvis 9,8 millioner kroner og 21,5 millioner kroner til å installere to DeNOx-anlegg med høyere virkningsgrad til Salpetersyrefabrikk 1 og 2 (SS1 og SS2) ved Yaras anlegg på Herøya. Salpetersyre brukes blant annet til å produsere kalksalpeter og fullgjødsel. Med det nye DeNOx-renseanlegget blir utslippet redusert med ca. 80% og 240 tonn NOx per år i SS1 og 70% og 65 tonn NOx per år i SS2. 

Yara-anlegget er et integrert produksjonssystem for nitrogenbaserte gjødselprodukter som leveres til markeder over hele verden og bidrar til økt matproduksjon i ulike klimaer og jordsmonn. På Yara-anlegget ligger det en ammoniakkfabrikk, fire salpetersyrefabrikker (oppstart av siste nye høst 2017), tre fullgjødselfabrikker og en kalksalpeterfabrikk. Overskudd av sekundærenergi utnyttes til egen produksjon og av andre aktører i industriparken.

Har tidligere fått utbetalt støtte

Yara har tidligere fått utbetalt 8,5 millioner kroner i støtte av NOx-fondet til et SCR-anlegg med oppgradering og en NOx reaktor ved fullgjødselfabrikken i Yara Glomfjord. Tiltakene har totalt redusert 167 tonn NOx årlig.