NHOs samarbeid med CEC

Publisert 19.01.18

Næringsutvikling i sør

  • NHO startet samarbeidet med CEC på 80-tallet og samarbeidet har vært pågående siden.

  • CEC og NHO deltok i den norske dialogen om menneskerettigheter i årene 2002/2004.

  • Prosjektsamarbeidet har omfattet informasjon om norske erfaringer med partssamarbeid, tariffavtaler og ledelse. Samarbeidet har vært rettet både mot organisasjonene og direkte mot deres medlemsbedrifter. 2 500 kinesiske bedriftsledere deltok på NHOs aktiviteter i Norge og Kina i perioden 2004-2010. Bedriftslederne mottok kursing i HMS, HR, tariffavtaler, utvikling av god bedriftskultur og arbeidstakernes medvirkning. Bedriftsbesøk til norske bedrifter inngikk også i opplæringen.

  • Fra 2009-2011 var det et eget samarbeid med CEC med fokus på energieffektivisering og ledelse. Prosjektet omfattet opplæring av ledere i energieffektivisering og viste til norske løsninger på bedriftsnivå. Det ble etablert et energi-effektiviseringssenter ENØK senter i Dalian. Senteret er nå selvdrivende og gir rådgivning innen energieffektivisering i eksisterende anlegg, bygningsmasse og anlegg. Avtalen om ENØK senteret var et samarbeid mellom NHO, CEC og det norske selskapet ENSI.

  • Siden 2007 har NHO i samarbeid med CEC, hjulpet de lokale arbeidsgiverorganisasjonene i Øst-Afrika med å komme i dialog med de kinesiske bedriftene i regionen. Målet for samarbeidet er å få de kinesiske bedriftene som medlemmer av de lokale arbeidsgiverorganisasjonene. Prosjektet har utført spørreundersøkelser for å kartlegge hvilken type bedrifter som er tilstede i Øst-Afrika, hvor mange lokalt ansatte de har og hvilke utfordringer de møter i arbeidslivet. De lokale afrikanske arbeidsgiverorganisasjonene har fått mange nye kinesiske medlemmer og har hjulpet flere av de store bedriftene i å unngå konflikter. 2 store kinesiske bedrifter har undertegnet kollektive avtaler i Kenya ved hjelp av NHOs assistanse.

  • I 2016 utarbeidet NHO og våre søsterorganisasjoner i Øst-Afrika en "Guideline for Labour Relations" i Øst-Afrika for kinesiske bedrifter. De kinesiske ambassadene i regionen er viktig samarbeidspartnere og støtter opp om prosjektet. Rundt 100 kinesiske bedrifter kommer for seminarene som arrangeres lokalt i Øst-Afrika.

  • Fra 2015 -2017 har NHO og CEC gjennomført kurs innen lederutvikling og "work engagement" for ledere og HR-ledere fra kinesiske mellomstore bedrifter i provinsene Ningxia og Sichuan. Ca 400 HR-ledere og CEOs har mottatt opplæring i begge provinsene.

  • Det regionale samarbeidet i Asia, hvor NHO og CEC samarbeider med våre søsterorganisasjoner fra Indonesia og Vietnam, startet i 2007 som oppfølging av menneskerettighetsdialogene i de respektive landene. Det startet med CSR og etter hvert har arbeidslivsspørsmål stått på agendaen. Arbeidsgiverorganisasjonene har møttes for å diskutere utfordringer innen arbeidslivet under ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

  • Prosjektet ble i 2017 utvidet til å omfatte en studie om delingsøkonomien etter forespørsel fra CEC. Samarbeidet ble lansert under det norske offisielle besøket til Kina i april 2017.  Funnene fra den norske Delingsøkonomirapporten som ble lansert i Norge i februar 2017 ble presentert. CEC har deretter gjennomført intervjuer og besøk til relevante bedrifter og aktører i Kina. Studien avsluttes med nåværende besøk av CEC til NHO.

Kontakt oss

Tori Nettelhorst Tveit

Sekretariatsleder

Næringsutvikling i sør

Tori.Tveit@nho.no
Mobil
91191703