Våre prosjekter

Angola

I Angola samarbeider NHO med CCIA. CCIA er den ledende arbeidsgiver- og industriorganisasjonen i Angola med ca. 800 direkte medlemmer og ytterliggere

Publisert 03.09.13

4000 bedrifter tilknyttet gjennom regionale foreninger og handelskammer. Bedriftene under CCIA-paraplyen er arbeidsgivere for ca. 500.000 angolanere, og har en omsetning på rundt 625.000.000 USD i året. CCIAs medlemsbedrifter er representert i alle sektorer av den angolanske økonomien.

Siden oppstarten av samarbeidet med NHO, har CCIA hatt en positiv utvikling. Samarbeidet fokuserer på å øke CCIAs kapasitet innenfor arbeidslivsspørsmål med et særlig fokus på CSR og HMS. Kunnskap innenfor disse områdene er viktig for CCIA som opplever at medlemsbedrifter etterspør slike tjenester. Gjennom å øke CCIAs kompetanse innenfor disse feltene ønsker CCIA også å markere seg som en sterk og seriøs forhandlingspartner overfor fagforeningene.

Det har blitt gjennomført workshops i samarbeid med medlemsbedriftene hvor den norske modellen for trepartssamarbeid og kollektivavtaler har blitt presentert og sammenlignet med den gjeldende angolanske modellen.

Samarbeidet mellom CCIA og NHO skal også bidra til å styrke kvinnelige entreprenører i Angola. Ett av tiltakene som gjøres, er at det arrangeres workshops med fokus på bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter. De kvinnelige bedriftseierne får her mulighet til å lære av hverandre, i tillegg kan de også få dirkete rådgivning fra CCIA og organisasjoner som CCIA samarbeider med.

De norske reglene for foreldrepermisjon i arbeidslivet er også blitt presentert for representanter for flere provinser. Angola her selv et regelverk på dette området, men CCIA ønsker å utvide permisjonstiden på vegne av sine medlemsbedrifter. Ordningen er nært knyttet til bedriftenes personalpolitikk, og Norge har gode ordninger på dette feltet.

For at CCIA skal kunne yte gode tjenester ute i de 18 provinsene, har de i samarbeid med ressurspersoner fra NHO fellesskapet utdannet egne trenere som reiser rundt til de 18 provinskontorene  og holder kurs i CSR, etikk, forhandlingsmekanismer og HMS. Det gjøres også arbeid for å styrke kapasiteten på de lokale provinskontorene.

Angola, med sin enorme mineralrikdom, er et av de viktigste landene for norsk næringsliv i Afrika. CCIA har kontakt med flere av disse og med den norske ambassaden i Luanda, og kan bistå norsk næringsliv som er på utkikk etter lokale partnere.

Kontakt oss

Tori Nettelhorst Tveit

Sekretariatsleder

Næringsutvikling i sør

Tori.Tveit@nho.no
Mobil
91191703
Mavis Bhehane Bordvik

Seniorrådgiver

Næringsutvikling i sør

mavis.bordvik@nho.no
Mobil
45889115
Magnus Ruderaas

Rådgiver

Næringsutvikling i sør

magnus.ruderaas@nho.no
Mobil
92842826