Våre prosjekter

Etiopia

NHO har samarbeidet med Ethiopian Employers Federation (EEF) siden 2012 med mål om å bidra til grunnleggende utvikling av organisasjonen. EEF har i dag rundt 240 medlemmer og et sekretariat med syv medarbeidere. I tillegg har organisasjonen 13 regionale kontorer.

Publisert 30.11.15

NHOs samarbeid med Ethiopian Employers Federation (EEF) har tre hovedområder:

Organisasjonsutvikling
- Myndighetskontakt og utvikling av strategier for påvirkningsarbeid.
- Utvikle rutiner og systemer for medlemskontakt, medlemspleie og verving.
- Utvikle EEF som "brand", herunder arbeid med kommunikasjon med medlemmer, og eksterne aktører.

Medlemstjenester
- Kartlegging av hvilke tjenestetilbud eksisterende og potensielle medlemmer ønsker fra organisasjonen. Basert på kartleggingen har prosjektet satt seg mål om å utvikle fem nye tjenestetilbud for EEF i løpet av fire og et halvt år.
- Utvikle en modell for opplæring av medlemmer og relevant materiale for opplæring.

Kollektive avtaler og sosial dialog på bedriftsnivå
- Utvikle en modellavtale for kollektiv avtale på bedriftsnivå.
- Utvikle et opplæringsprogram for kollektivavtaler og sosial dialog på bedriftsnivå som EEF kan tilby medlemmer.
- Sosial dialog på bedriftsnivå, i samarbeid med Confederation of Ethiopian Trade Unions (CETUC) og LO.  

 Resultat av samarbeidet så langt:
Støtte til utbygging av regionsapparatet; EEF er nå representert i nesten alle regioner. Dette samarbeidet har også fokusert på å bygge opp EEFs tjenester til sine medlemsorganisasjoner. EEF har også implementert CRM-system for sine medlemmer.

EEF har fått flere medlemmer, på nasjonalt og regionalt nivå. Dette bla innen hotellsektoren og blant små- og mellomstore bedrifter. Noen kinesiske selskap har også blitt medlemmer, og EEF har holdt seminar for kinesiske bedrifter om etiopisk lovverk på arbeidsmiljø og HMS.

Innen sosial dialog har fokus vært på opplæring av medlemsbedrifter samt regionalkontorer. Innen nåværende prosjektavtale vil EEF og NHO samarbeide om å utarbeide en standard kollektiv avtale for bruk på bedriftsnivå og å bygge opp et opplæringsprogram EEF kan tilby sine medlemmer. Seminar for medlemmer sammen med norsk LO og den etiopiske fagbevegelsen CETU.

EEF har blitt mer synlig nasjonalt, og har blitt medlem av flere offentlige utvalg og komiteer.

 

 

Kontakt oss

Tori Nettelhorst Tveit

Sekretariatsleder

Næringsutvikling i sør

Tori.Tveit@nho.no
Mobil
91191703
Mavis Bhehane Bordvik

Seniorrådgiver

Næringsutvikling i sør

mavis.bordvik@nho.no
Mobil
45889115
Magnus Ruderaas

Rådgiver

Næringsutvikling i sør

magnus.ruderaas@nho.no
Mobil
92842826