Female Future og næringsutvikling i sør

Female Future er NHOs satsing for å få flere kvinner i lederposisjoner og styrer. Bedriftene velger selv ut medarbeidere de ser potensial i og ønsker å satse på. Programmet vektlegger ledelse, styrearbeid, retorikk, nettverksbygging, egenutvikling og synliggjøring.

Publisert 13.09.13

Næringsutvikling i sør

NHO demonstrerte Female Future programmet for ledelsen i FUE gjennom flere møter i 2008 og 2009, og organisasjonen ønsket deretter NHOs medvirkning til å utvikle et tilpasset program i Uganda under ledelse av Federation of Uganda Employers (FUE). I mars 2010 opprettet FUE en egen avdeling i organisasjonen, et ”Women’s Chapter”, som skal arbeide med utvikling av et nettverk for kvinnelige bedriftsledere.

I 2011 ble det første Female Future kullet startet opp i Uganda. Etter det har FUE utdannet to kull med Female Future studenter i året. Kurset kan vise til gode resultater, og flere av kvinnene har fått nye lederstillinger og styreposisjoner. For å gjennomføre kurset i Uganda har FUE identifisert lokale institusjoner som kan levere kursing innenfor retorikk, styrekompetanse og ledelse. De lokale institusjonene har også blitt trent opp av de norske institusjonene som NHO bruker i sitt Female Future program.

Etter suksessen i Uganda har Federation of Kenya Employers bedt om hjelp til å sette opp et tilsvarende Female Future kurs i Kenya. Første kull har planlagt kursstart i august 2013. I Kenya som i Uganda er det lokale institusjoner som skal stå for det faglige innholdet i kurset.

Kontakt oss

Mavis Bhehane Bordvik

Seniorrådgiver

Næringsutvikling i sør

mavis.bordvik@nho.no
Mobil
45889115