Våre prosjekter

Indonesia

NHOs søsterorganisasjon i Indonesia er APINDO som vi har samarbeidet med siden 2003. Organisasjonen har rundt 12.000 medlemsbedrifter spredt over hele landet.

Publisert 05.09.13

Fordelt etter sektor tilhører 25 % av medlemsmassen industrien, 20 % servicenæringen, 15% handelsnæringen og 40% innenfor andre næringer.

APINDO har hatt en svært positiv utvikling gjennom de siste årene, blant annet gjennom økt tilstedeværelse ute i provinsene. De siste årene har APINDO også utvidet sitt virksomhetsområde til også å inkludere påvirkning av nasjonal arbeidslivspolitikk og økonomisk politikk. Målsetningen med dagens samarbeid er å bidra til fortsatt styrking av APINDO spesielt og privat sektor generelt. Innenfor rammen av samarbeidet er det 4 prioriterte områder:

  • Organisasjonsutvikling
  • Kompetanseheving av meddommere til arbeidsretten
  • Produktutvikling for små og mellomstore Bedrifter
  • Bedrifters samfunnsansvar (CSR)

I tillegg tar APINDO del i NHOs regionale prosjekt i Asia hvor arbeidsgiverorganisasjonene i Vietnam, Kina og Indonesia møtes årlig for å utveksle erfaringer og lære av hverandre.

Kontakt oss

Tori Nettelhorst Tveit

Sekretariatsleder

Næringsutvikling i sør

Tori.Tveit@nho.no
Mobil
91191703
Mavis Bhehane Bordvik

Seniorrådgiver

Næringsutvikling i sør

mavis.bordvik@nho.no
Mobil
45889115
Magnus Ruderaas

Rådgiver

Næringsutvikling i sør

magnus.ruderaas@nho.no
Mobil
92842826