Våre prosjekter

Kenya

NHOs samarbeider med Federation of Kenyan Employers (FKE). FKE har 1700  medlemmer og et sekretariat med 50 ansatte. FKE har i tillegg kontor i fire regioner rundt i landet.

Publisert 30.11.15

FKE og NHO har samarbeidet siden 2012. Målet er å bidra til grunnleggende utvikling av organisasjonen. En ny samarbeidsavtale for perioden 2015-2019 rettes spesielt mot tre innsatsområder: HR-området, Female Future og å styrke samarbeidet med kinesiske bedrifter.

Styrke HR-arbeidet
Innen dette området ønsker man å jobbe med å øke organisasjoens kapasitet og tilbud til medlemsbedriftene. Noen av temaene det skal forkuseres på er; administrative systemer for håndtering av ansatte, rerkuttering, oppretteles av HR-nettverk, outsourcing, bedrifters samfunnsansvar og etikk.   

Female Future
FKE har drevet Female Furure-programmet med støtte fra NHO siden 2013. Målet for det nye samarbeidet (2015 til 2019) er at 300 kvinner skal ha vært gjennom programmet og at minst 75 prosent  av dem får et styreverv.  

Styrket samarbeid med kinesisk bedrifter
Arbeidsgivere og næringsorganisasjoner fra Norge og Kina samarbeider med sine kolleger i Kenya, Uganda og Tanzania for å etablere en plattform for dialog med kinesisk næringsliv i Øst-Afrika. Posjektetsamarbeidet bringer eksperter fra Afrika, Norge og Kina sammen for å dele erfaringer om arbeidsliv og forretningspraksis.

Kontakt oss

Tori Nettelhorst Tveit

Sekretariatsleder

Næringsutvikling i sør

Tori.Tveit@nho.no
Mobil
91191703
Mavis Bhehane Bordvik

Seniorrådgiver

Næringsutvikling i sør

mavis.bordvik@nho.no
Mobil
45889115
Magnus Ruderaas

Rådgiver

Næringsutvikling i sør

magnus.ruderaas@nho.no
Mobil
92842826