Kina i Afrika

Kinesisk næringsliv var tidlig ute og så muligheter i de fremvoksende afrikanske markedene. I løpet av de siste ti årene har kinesiske selskaper blitt en betydelig aktør i mange land på det afrikanske kontinent. Utviklingen er positiv. Infrastruktur bygges, handel blomstrer og lokale arbeidsplasser blir opprettet.

Publisert 13.09.13

De kinesiske bedriftene varierer fra store statseide selskap med internasjonal erfaring til en mengde små bedrifter hvor kinesiske entreprenører uten internasjonal erfaring søker lykken i Afrika. Her oppstår det en del utfordringer av kulturell art, men også problemer fordi mange av disse bedriftslederne mangler erfaring som arbeidsgivere.

For de lokale afrikanske arbeidsgiverorganisasjonene er de kinesiske bedriftene potensielle medlemmer. Ved å bli medlem kan bedriftene få råd til å løse interne arbeidslivskonflikter, men også hjelp til å forstå lokale regelverk innen forretningsdrift og arbeidsliv. Takket være NHOs gode kontakt med våre afrikanske og kinesiske søsterorganisasjoner har vi sammen satt i gang et prosjekt hvor målsetningen er, gjennom medlemskap i de lokale arbeidsgiverorganisasjonene, å hjelpe bedriftene til å gjøre "Responsible Business".

Prosjektet pågår i Kenya, Uganda og Etiopia, men det er også planer om å utvide samarbeidet til å inkludere Tanzania.

Den ugandiske arbeidsgiverorganisasjonen (Federation of Uganda Employers - FUE) har kommet langt i sitt arbeid. I overkant av 20 kinesiske bedrifter er nå medlem i FUE, inkludert oljeselskapet CNOOC som er det største kinesiske selskapet i landet. I tillegg har FUE inngått en avtale med den kinesiske næringsforeningen i Uganda som gir alle medlemmer tilgang til FUEs tjenester. Kinesiske selskaper opplever at medlemskap i FUE gir bedre forståelse for lokal kultur og lovverk, som bidrar til mindre konflikter på arbeidsplassen. For ugandisk næringsliv har det også vært en stor gevinst i å bedre forstå kinesisk forretningskultur og ikke minst etablere en dialog og et møtested med de kinesiske bedriftene hvor man kan diskutere utfordringer av felles interesse.

Prosjektet i Kenya ble startet opp i 2011 etter modell fra Uganda.  Vår søsterorganisasjon Federation of Kenya Employers (FKE) har bygget et godt forhold til både den kinesiske ambassaden i Nairobi og de to kinesiske næringsforeningene i Kenya.

I Etiopia er prosjektet fortsatt i oppstartsfasen. FKE har tatt på seg en mentorrolle for EEF, tilsvarende den FUE hadde for FKE da prosjektet i Kenya var i samme fase.

Vår samarbeidpartnere:

Kontakt oss

Tori Nettelhorst Tveit

Sekretariatsleder

Næringsutvikling i sør

Tori.Tveit@nho.no
Mobil
91191703