NHO styrker søsterorganisasjoner

Et aktivt næringsliv er avgjørende for å løfte land ut av fattigdom. NHO jobber sammen med søsterorganisasjoner for å bedre vilkårene for næringsliv og organisert arbeidsliv.

Publisert 30.09.15

NHO ønsker å frigjøre potensialet for nyskapning og entreprenørskap i utviklingsland og har derfor i flere år arbeidet for at norsk næringsliv skal delta som en konstruktiv partner i utviklingspolitikken. NHO jobber for å knytte kontakt mellom norsk næringsliv og næringsliv i Sør.

Gjennom tett samarbeid med NHOs søsterorganisasjoner opparbeides en bred kontaktflate mot det lokale næringsliv som norske bedrifter kan nyttiggjøre seg av.  

Den norske modellen
En profesjonalisering av arbeidsgiverforeningene kommer på sikt både arbeidsgivere og arbeidstakere til gode. NHO viser til Norges erfaringer med den "norske modellen" i sine seminarer og interaktive workshops.

Arbeidsgivere med felles utfordringer 
NHO ønsker å styrke de lokale arbeidsgiverforeningene i samarbeidslandene. Gjennom kompetanseoverføring bidrar NHO til at arbeidsgiverorganisasjonene kan yte assistanse til sine medlemsbedrifter. 

NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør 
NHO forvalter egne utviklingsprosjekter. Sekretariatet mottar driftsmidler fra Norad og i noen tilfeller UD.
NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør arbeider for å redusere fattigdom ved å legge til rette for at privat sektor kan spille en aktiv og konstruktiv rolle i utviklingsland. Sekretariatet organiserer, opprettholder og tilrettelegger for prosjekter innen institusjonsbygging og næringsutvikling i Sør.