Næringsutvikling i sør

NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør samarbeider med NHOs søsterorganisasjoner i åtte land. Gjennom samarbeidet med søsterorganisasjonene bidrar NHO med å styrke lokale institusjoner til beste for lokalt og internasjonalt næringsliv.

Publisert 04.09.13

Publikasjon

I brosjyren beskriver NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør hvordan sekretariatet organiserer, opprettholder og tilrettelegger for prosjekter innen institusjonsbygging og næringsutvikling i sør.