Nyhetsarkiv

 1. Jobbskaparane er livsviktige for distrikta

  19. juli 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  Dei som tek risiko og jobbar døgnet rundt for å starte og drive bedrifter kringom i lokalsamfunna våre, får skjeldan den honnør dei fortener. Dei er jobbskaparane våre, dei som skaffar arbeid til lokalbefolkninga, som bidreg til oppretthalding av skular, barnehagar og butikkar, og som syter for viktig skatteinngang til kommunane.

 2. Flere jobber sikrer den norske velferden

  17. juli 2017 | Oslo og Akershus

  Historien om Furuseth AS er historien om omstilling og fornyelse gjennom generasjoner. Daglig leder Harald Furuseth er fjerde generasjon i Furuseth AS på Dal i Ullensaker.

 3. Komplett tar en Amazon

  14. juli 2017

  Komplett har åpnet døren for andre nettbutikker, som nå kan selge sine produkter side om side med Kompletts egne kategorier til nettbutikkens 650.000 kunder.

 4. Det offentlege må vise privat sektor tillit

  12. juli 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  Offentlege og private føretak konkurrerer i stadig større grad med kvarandre om oppgåver retta inn mot det offentlege. Innanfor ei rekkje område ser vi at offentleg sektor ønskjer å ta over oppgåver som i dag blir, eller i morgon kan, leverast av private leverandørar.

 5. Gratis leie av gategrunn i Oslo Sentrum

  12. juli 2017 | Oslo og Akershus

  Sommeren 2017 starter arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum. Serveringsteder og butikker spiller en viktig rolle og vil bli tilbudt gratis leie av gategrunn ut året.

 6. Tett på medlemmene

  11. juli 2017 | Oslo og Akershus

  -Å kjenne bedriftene gir oss god innsikt i bedriftenes hverdag og vi får mange forslag til saker som vi kan bringe videre til NHO og til politikerne, sier regiondirektør Nina Solli.

 7. Full aktivitet i Totenvika i sommer

  11. juli 2017 | Innlandet

  Med utgangspunkt i naturskjønne omgivelser i Totenvika har de skapt verdier for både turister og lokalt næringsliv.

 8. Norsk høring om personvernforordningen

  7. juli 2017 | Næringsjus

  Den mye omtalte EUs personvernforordning skal gjennomføres i Norge. Justisdepartementet har nå sendt ut høring om hvordan de norske reglene bør se ut.

 9. Britisk NHO vil bli i EUs indre marked inntil videre

  7. juli 2017 | Internasjonalt

  NHO støtter sin søsterorganisasjon i Storbritannia, Confederation of British Industry's (CBI), som ønsker å forbli i EUs indre marked inntil brexit-forhandlingene er avsluttet.

 10. NHO-bedrift i lovutvalg

  7. juli 2017 | Næringsjus

  I tillegg til å lede haugesundsbedriften Permanor AS, er Hege Skogland Mokleiv medlem av regjeringens revisor- og regnskapsførerlovutvalg, oppnevnt etter forslag fra NHO.

 11. God sommer!

  6. juli 2017 | Buskerud

  NHO Buskerud ønsker alle medlemmer en god sommer. Valgdagen i september nærmer seg med stormskritt. Vi jobber knallhardt fram mot valget for at politikerne skal få innspill fra bedriftene i Buskerud, om hva som skal til for å styrke næringslivet og skape arbeidsplasser. Flere jobber sikrer velferden. Det er bedriftene som skaper arbeidsplasser ikke politiske vedtak. Vi bretter opp ermene og ser fram til våre kommende debatter i august.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
 2. 20
360 >