Våre prosjekter

Uganda

NHOs søsterorganisasjon i Uganda er Federation of Ugandan Employers (FUE). FUE er den ledende arbeidsgiverorganisasjonen i Uganda. FUE ble etablert i 1960 og har fire regionkontor.

Publisert 30.11.15

NHO har samarbeidet med FUE siden 1997 med mål om å bidra til grunnleggende utvikling av organisasjonen. FUE har i dag rundt 470 medlemmer og et sekretariat med 31 medarbeidere. FUE ønsker å være næringslivets stemme i Ugandas politikk.

NHOs nye avtale med FUE, som går fra 2015 til 2019, har hovedfokus på disse tre områdene:  

Organisasjonsutvikling

- Myndighetskontakt og utvikling av strategier for påvirkningsarbeid.
- Utvikle rutiner og systemer for arbeid med temaer for varsling, antikorrupsjon og likestilling.
- Viderutvikle FUEs regionapparat. 

Styrke HR-arbeidet
- Ønsker å etablere et eget HR-nettverk.
- Utvikle gode og etterspurte tjenester innen arbeidslivspolitikk.     
- Profesjonalisere arrangementet Employer of the Year Awards.

Female Future
I mars 2010 opprettet FUE en egen avdeling i organisasjonen, et ”Women’s Chapter”, som skal arbeide med utvikling av et nettverk for kvinnelige bedriftsledere. I 2011 ble det første Female Future kullet startet opp i Uganda. FUE har utdannet flere kull med Female Future studenter. Kurset kan vise til gode resultater, og flere av kvinnene har fått lederstillinger og styreposisjoner.

FUEs nye mål for Female Future:  
Uteksaminere minst 30 kvinner per år, etablere en Female Future alumnigruppe, jobbe med markedsføring og legge en strategi for bygging av Female Future-varemerke. FUE jobber også med å ta patent på FemaleFuture-konseptet i Uganda.     

 

 

Kontakt oss

Tori Nettelhorst Tveit

Sekretariatsleder

Næringsutvikling i sør

Tori.Tveit@nho.no
Mobil
91191703
Mavis Bhehane Bordvik

Seniorrådgiver

Næringsutvikling i sør

mavis.bordvik@nho.no
Mobil
45889115
Magnus Ruderaas

Rådgiver

Næringsutvikling i sør

magnus.ruderaas@nho.no
Mobil
92842826