Vietnam

Vietnam lærer norsk yrkesopplæring av NHO

En norsk modell for yrkesopplæring skaper begeistring i Vietnam. I Norge samarbeider yrkesskolene tett med næringslivet. Det gir elevene arbeidsrelevant pensum og bedriftene arbeidssøkere med praktisk erfaring.

Publisert 03.09.13

I Vietnam har man ikke hatt samme tette samarbeid mellom skole og bedrift, men i regi av NHO har den vietnamesiske arbeidsgiverorganisasjonen Chamber of Commerce and Industry of Vietnam (VCCI) besøkt videregående skoler i Norge for å lære av måten norske yrkesutdanninger blander teori og praksis på. Nå skal fire pilotskoler i det folkerike asiatiske landet teste ut metoden for hvordan norsk næringsliv og skolevesen samarbeider.

Driver kjøkken selv
En av de videregående skolene som VCCI har besøkt i Norge er Greveskogen skole i Tønsberg i Vestfold. På Greveskogen driver elevene på restaurant- og matfag-linja hele skolens restaurant selv. Restauranten betjener både elever, personale og besøkende, og elevene bemanner alt fra kjøkken til servering, mens undervisningen på denne måten lettvint flyter frem og tilbake mellom skolebenk og arbeidsplass.

- Elevene gjør nytte for seg, samtidig som de opplever at de lykkes i den praktiske virkeligheten, forteller Marit Bjerknes Rød på skolen.

Pilotskoler
NHO bidrar til at Vietnam kan lære av Greveskogen. NHO har lagt til rette for pilot-prosjektene for praktisk yrkesopplæring på fire skoler i Vietnam. Prosjektet gjelder for restaurantfag og bilfag. Pensum tilpasses i større grad bedriftenes behov, og lærerne har fått etterutdanning for å undervise det nye pensumet. Innen bilfag undervises det blant annet i biloppretting og lakkering.

- Elevene i Vietnam har ofte ikke den kompetanse bedriftene etterspør, Vi har erfaringer som svarer til Vietnams behov for å gjøre fagopplæringen mer relevant, sier Kurt Nilssen, prosjektleder for fagopplæringen i NHO Vestfold.

Toyota-samarbeid
Et eget faglig råd for hvert fag er opprettet med folk fra både myndigheter, skole og bedrifter.  Det skaper varige nettverk og forbindelser mellom næringsliv og skole. Rådet for bilfagene i Vietnam har medlemmer fra blant annet bilprodusentene Kia, Ford og Toyota.

Visedirektør Huynh Tan Thuyet ved Toyota Bien Hoa i Ho Chi Min City understreker hvor sårt kvalifisert arbeidskraft trengs.

- Yrkesopplæringen har hatt klare mangler og har ikke svart til vårt behov. Gjennom samarbeidet med VCCI og NHO får vi en praktisk og effektiv modell for sterkt samspill mellom skole og bedrifter, sier Tan Thyet;

- Ved å anvende dette i Vietnam kan vi forbedre yrkesopplæringen, først ved pilotskolene, og siden rundt om i landet.

Rektor Du Quoc Thinh ved Truong Hai vocational college i Vietnam  setter stor pris på tiltaket;

- Det har lenge manglet relevant samspill mellom skoler og bedriftene, og det er helt nødvendig for å sikre at de som utdannes har de ferdigheter som et industrielt arbeidsliv krever.

- Prosjektet testes ut samtidig med at Vietnams yrkesopplæringslov er i stor endring og kan derfor få stor betydning for landet, sier Kurt Nilssen.

Han tror også at prosjektets sterke resultater sørger for at andre land i NHOs portefølje vil følge etter.