Vietnam

Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) er NHOs søsterorganisasjon i Vietnam. VCCI og NHO har samarbeidet siden 2004.

Publisert 30.09.15

VCCI er Vietnams største næringslivsorganisasjon. I 1997 opprettet organisasjonen en avdeling for arbeidsgiverspørsmål; Bureau of Employers' Activities (BEA), og VCCI har siden 2003 vært den offisielle arbeidsgiverorganisasjonen i Vietnam.

NHOs samarbeid med VCCI har pågått siden 2004, og er nå konsentrert om sosial dialog / tariffavtaler og  yrkesopplæring.

Sosial dilaog - kollektive avtaler
Prosjektet på sosial dialog og tariffavtaler vil inkludere et samarbeid mellom VCCI og den vietnamesiske arbeidstakerorganisasjonen Vietnam General Confederation of Labour (VGCL), samt NHO og LO.

Dette er første gang VCCI og VGCL har et formelt samarbeid av denne typen, og er dermed viktig for å styrke sosial dialog i Vietnam. Fokuset for dette samarbeidet er å øke, samt forbedre, antallet kollektive avtaler på bedriftsnivå i Vietnam og å forbedre kompetanse på forhandlinger og sosial dialog på bedriftsnivå. Prosjektet vil bli implementert som en pilot med 25 utvalgte bedrifter (med både nasjonalt og internasjonalt eierskap) i tre regioner i Vietnam. Det er per i dag for lite kunnskap om, og dermed mye skepsis til, tariffavtaler både blant bedrifter og fagforeninger. Samarbeidet mellom NHO og LO og deres respektive partnere i Vietnam gjør dette prosjektet unikt og er en mulighet til å adressere perspektivene og erfaringene på sosial dialog og tariffavtaler til både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i landet.

Yrkesopplæring
Prosjektet på yrkesopplæring vil bygge videre på tidligere samarbeid mellom VCCI og NHO hvor man utviklet en pilot for yrkesopplæring i Vietnam. Piloten etablerte samarbeid mellom yrkesskoler og bedrifter slik at bedriftene kunne komme med innspill om pensum og hvilke kvalifikasjoner som trengs i ulike yrker. Denne piloten fikk mye oppmerksomhet og ble trukket fram som en "best practice" da Vietnam gjennomgikk landets yrkesopplæringslov. Denne piloten var bygd på erfaringer fra tett samarbeid i Norge mellom yrkesopplæring og bedrifter.

Basert på suksessen fra pilotprosjektet har VCCI fått i oppdrag fra landets statsminister å ta en aktiv rolle i å implementere forbedret yrkesopplæring i landet. Prosjektet vil, blant annet, ha fokus på å jobbe på regionalt nivå for å forbedre yrkesopplæring og å adressere rekruttering til yrkesopplæring gjennom karriereveiledning samt å gjøre det mer attraktivt å velge yrkesutdanning.

 

Kontakt oss

Tori Nettelhorst Tveit

Sekretariatsleder

Næringsutvikling i sør

Tori.Tveit@nho.no
Mobil
91191703
Mavis Bhehane Bordvik

Seniorrådgiver

Næringsutvikling i sør

mavis.bordvik@nho.no
Mobil
45889115
Magnus Ruderaas

Rådgiver

Næringsutvikling i sør

magnus.ruderaas@nho.no
Mobil
92842826