Vietnam

Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) er NHOs søsterorganisasjon i Vietnam. VCCI og NHO har samarbeidet siden 2004.

Publisert 05.09.13

Samarbeidet er konsentrert rundt to pilarer:

  • Organisasjonsutvikling
  • Yrkesopplæring.

Samarbeidet mellom VCCI og NHO innenfor organisasjonsutvikling har særlig fokusert på VCCIs rolle i arbeidslivsspørsmål. Kunnskap om hvordan arbeidslivet fungerer, og konflikthåndertingsmekanismer er viktig for at VCCI skal kunne tilby sine medlemmer relevant kompetanse. VCCI har i samarbeid med NHO utviklet et faglig nettverk for medlemsbedrifter som fokuserer på arbeidsliv.

Samarbeidet mellom NHO og VCCI har følgende prioriterte innsatsområder

  • Organisasjonsbygging i VCCI med særlig fokus på HR
  • Yrkesfag
  • Regionalt samarbeid Asia

En betydelig utfordring i Vietnam er at arbeidslivets institusjoner er svake og lovverket utdatert. Et resultat av dette er hyppige arbeidslivskonflikter som særlig manifesterer seg gjennom streiker, mange av dem uten godkjenning fra fagforeningen. 2011 var et bunnår med mer enn 800 streiker.

Et stort gjennombrudd kom i 2012 da VCCI fremforhandlet sin første tariffavtale som dekker hele tekstilindustrien. Før tariffavtalen kom på plass var sektoren preget av hyppige streiker som ga liten forutsigbarhet for bedriftene.

Et annet viktig moment i samarbeidet mellom VCCI og NHO har vært å bidra i revisjonen av den vietnamesiske arbeidslovgivningen. NHO har stilt ressurser tilgjengelig for VCCI i deres arbeid med å komme med innspill til den nye lovteksten. Dette arbeidet er viktig for vietnamesisk næringsliv da den eksisterende loven i stor grad var utdatert.

En stor utfordring for Vietnamesisk industri er lite samsvar mellom den yrkesfaglig utdanningen og den kompetansen næringslivet trenger. NHO jobber derfor sammen med vår søsterorganisasjon VCCI, yrkesskolene, bedrifter og den statlige arbeidsorganisasjonen for å utvikle innholdet i utdanningen slik at studentene har mer relevant kompetanse når de skal ut i arbeidslivet. Dette gjøres etter modell fra det norske utdanningssystemet hvor næringslivet er tett integrert i utdanningen av yrkesfaglige studenter.

Kontakt oss

Tori Nettelhorst Tveit

Sekretariatsleder

Næringsutvikling i sør

Tori.Tveit@nho.no
Telefon
23088189
Mavis Bhehane Bordvik

Seniorrådgiver

Næringsutvikling i sør

mavis.bordvik@nho.no
Mobil
45889115
Magnus Ruderaas

Rådgiver

Næringsutvikling i sør

magnus.ruderaas@nho.no
Telefon
92842826