East African Employers Organisation

Felles arbeidsmarked i Øst-Afrika

Publisert 02.12.15

East African Employers Organisation (EAEO) er en sammenslutning av arbeidsgiverorganisasjonene i det Østafrikanske fellesskapet (EAC).  
Fellesskapet består av 6 organisasjoner fra medlemslandene Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi og Rwanda, samt Zanzibar.

Øst-Afrikas EU
EAC tar mål av seg til å bli et slags Øst-Afrikas EU, og planlegger blant annet et felles arbeidsmarked og en felles valuta. EACs medlemsland ratifiserte i 2010 en protokoll for et felles marked mellom medlemslandene som åpner for fire friheter; fri flyt av varer, arbeidskraft, tjenester og kapital.  EAC er derfor en viktig arena for arbeidsgiverne i regionen.

EAEO har en viktig rolle å spille for å øke forståelsen blant medlemslandene for fri flyt av arbeidskraft, hvordan dette kan være til fordel for medlemslandene, og for arbeidsgivere, og hvilken rolle arbeidslivets parter bør spille i et slikt samarbeid.

NHOs deler sin lobbyerfaring
EAEO er relativt nyopprettet, og har enda ikke fått befestet sin posisjon. EAEO ønsker derfor samarbeid med NHO i å utvikle organisasjonen, spesielt på lobbysiden. NHO skal samarbeide med EAEO i utredninger som skal bidra til at EAEO kan ta politiske posisjoner i viktige saker for Østafrikanske arbeidsgivere.