Sosial dialog - Etiopia og Vietnam

NHO samarbeider med arbeidsgiverorganisasjoner i Etiopia, Kenya, Uganda, Tanzania og Vietnam. Det er spesielt i Etiopia og Vietnam sosial dialog står på dagsorden.

Publisert 07.12.15

NHO har samarbeidet med Ethiopian Employers Federation (EEF) siden 2012. Målet har vært å bidra til grunnleggende utvikling av organisasjonen. EEF har i dag rundt 240 medlemmer og et sekretariat med syv medarbeidere. I tillegg har organisasjonen 13 regionale kontorer.

Kollektiv avtale for bedrifter
Innen sosial dialog har fokus vært på opplæring av medlemsbedrifter. I den nåværende prosjektavtalen vil EEF og NHO samarbeide om å utarbeide en standard kollektiv avtale for bruk på bedriftsnivå, og å bygge opp et opplæringsprogram som EEF kan tilby til sine medlemmer. Det har allerede vært et seminar for EEF-medlemsbedrifter sammen med norsk LO og den etiopiske fagbevegelsen CETU.

Felles seminar for første gang
NHOs samarbeid med Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) har pågått siden 2004. Nå jobbes det spesielt med sosial dialog og tariffavtaler. For første gang vil VCCI og den vietnamesiske arbeidstakerorganisasjonen, Vietnam General Confederation of Labour (VGCL), ha et formelt samarbeid på dette nivå. NHO og LO er begge med i dette samarbeidet.

Fokuset for dette samarbeidet er å øke, samt forbedre, antallet kollektive avtaler på bedriftsnivå i Vietnam og å forbedre kompetanse på forhandlinger og sosial dialog på bedriftsnivå. Prosjektet vil bli implementert som en pilot med 25 utvalgte bedrifter (med både nasjonalt og internasjonalt eierskap) i tre regioner i Vietnam.

Fra skepsis til samarbeid
Det er per i dag for lite kunnskap om, og dermed mye skepsis til, tariffavtaler både blant bedrifter og fagforeninger i Vietnam. Samarbeidet mellom NHO og LO og deres respektive partnere i landet gjør dette prosjektet unikt. Det gir en mulighet til å adressere perspektivene og erfaringene på sosial dialog og tariffavtaler til både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i landet.