Tanzania

NHO har samarbeidet  med Association of Tanzania Employers (ATE) siden 2013. Målet er å bidra til grunnleggende utvikling av organisasjonen.

Publisert 12.10.15

Association of Tanzania Employers (ATE) er NHOs nyeste samarbeidspartner i Afrika. ATE har i dag rundt 1 121 medlemmer og et sekretariat med 15 medarbeidere. ATE har to regionale kontorer, ett i Arusha og ett i Mwanza, i tillegg har de planer om å åpne ytterligere tre.   

ATE ønsker i første omgang assistanse innenfor organisasjonsutvikling,  HR,  Female Future og styrket samarbeid med kinesiske bedrifter.

Organisasjonsutvikling
- ATE ønsker å styrke sitt arbeid innen organisasjonsutvikling og derigjennom få flere og mer fornøyde medlemmer. 
- De skal øke fokus på medlemsverving og rekruttering og jobbe mer med markedsføring, kommunikasjon og sosiale medier.     

Styrke HR-arbeidet
- ATE ønsker å utvikle godt HR materiell og manualer som kan tilbys medlemmene. 
- De ønsker å etablere og drifte et etterspurt HR-nettverk for bedriftene.
- Ytterligere profesjonalisere arrangementet Employer of the Year Awards.

Female Future
ATE skal, som den tredje arbeidsgiverorganisasjonen i Afrika, i gang med Female Future. Programmet vektlegger ledelse, styrearbeid, retorikk, nettverksbygging, egenutvikling og synliggjøring. ATE  har som mål å kurse 20 kvinner per år.

Styrket samarbeid med kinesisk bedrifter
Arbeidsgivere og næringsorganisasjoner fra Norge og Kina samarbeider med sine kolleger i Kenya, Uganda og Tanzania for å etablere en plattform for dialog med kinesisk næringsliv i Øst-Afrika. Posjektetsamarbeidet bringer eksperter fra Afrika, Norge og Kina sammen for å dele erfaringer om arbeidsliv og forretningspraksis.