Pris til NHOs søsterorganisasjon i Vietnam

Den norske modellen for yrkesopplæring har gjort suksess i Vietnam. NHOs søsterorganisasjon, Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), fikk nylig "Gold Global Best Award" for arbeidet med å knytte sammen yrkesskoler og næringsliv.

Vietnams ambassadør i Norge Le Thi Tuyet Mai mottok den internasjonale prisen sammen Vo Tan Thanh, visepresident i VCCI og NHOs prosjektleder Kurt Nilssen.

Vietnams ambassadør i Norge Le Thi Tuyet Mai mottok den internasjonale prisen sammen Vo Tan Thanh, visepresident i VCCI og NHOs prosjektleder Kurt Nilssen. Foto: Hyang Loyd.

Publisert 19.09.16

Næringsutvikling i sør

VCCI og NHO har samarbeidet siden 2004. De siste årene om en norsk modell for yrkesopplæring.

Modellen som er utviklet i Vietnam, for involvering av næringslivet, er i stor grad basert på den norske modellen. Arbeidsgiverne bidrar i utvikling av pensum og læremåter slik at opplæringen blir mest mulig relevant for arbeidslivet.

Før prosjektsamarbeidet mellom NHO og VCCI eksisterte det ikke en slik modell i Vietnam. Kandidater fra yrkesskolene var lite attraktive for vietnamesiske arbeidsgivere, som heller foretrakk å lære opp ufaglærte arbeidere.

Fire fagområder

Så langt er modellen tatt i bruk for fire fagområder: bilmekaniker, hotell/ restaurant, snekkerfaget og møbelsnekker. Prosjektet er implementert i Ho Chi Minh City og Dong Nai provinsen. Vietnamesiske myndigheter har i tillegg inkludert en tilsvarende mekanisme i sin nye fagopplæringslov, og har forventninger om at VCCI skal bidra til nasjonal implementering basert på erfaringene fra NHO prosjektet.

Partnership crossing boundaries

Prisen ble delt ut på den International education - business partnership conference - IPN, som ble arrangert for 13. gang og denne gangen i Norge. Det var i kategorien "Partnership Crossing Boundaries" at NHO/VCCI-samarbeidet ble hedret.