UD vil ha partnerskap

Utenriksdepartementet går nå i dialog med bedrifter som har gode forslag og skisser til samarbeidsprosjekter om næringsutvikling i sør.

#205

Statssekretær Tone Skogen (t.v.) i møte om et strategisk partnerskap, med bedrifter i Næringslivets Hus.

Publisert 24.06.16

Næringsutvikling i sør

I stortingsmeldingen «Sammen om jobben» var ett av regjeringens oppfølgingspunkter at man skulle etablere en modell for strategiske partnerskap med norsk næringsliv og norske kunnskapsmiljøer.

- Dette responderte vi i NHO svært positivt på. Interessen fra medlemsbedriftene viste seg også å være stor og mange ønsker partnerskap velkommen, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

Tre eksempler på smart bistand

Fleksibel modell

Denne uken møtte statssekretær Tone Skogen NHO og medlemsbedrifter i Næringslivets Hus. Hun orienterte om at departementet ønsker å etablere en fleksibel modell for samarbeid med næringslivet og vil umiddelbart gå i dialog med bedrifter som har gode forslag og skisser til samarbeidsprosjekter. I løpet av høsten vil man jobbe for å få på plass piloter i et par utvalgte land – hvor Mosambik, Myanmar og Etiopia er mulige alternativer.

Modellen skal ha som mål å bidra til å løse lokale utfordringer for næringsutvikling og flaskehalser i ulike verdikjeder i krevende markeder.

- Dette vil vi gjerne få til. Vi skal i dialog med NHO og næringslivet ta de riktige skrittene fremover for å bringe denne viktige agendaen fra ord til handling, sier statssekretær Skogen.

Effektiv utvikling

- Vi tror et strategisk samarbeid mellom norske myndigheter og norske bedrifter, som skissert her, vil gi effektivt utviklingssamarbeid. Det kan også bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver på en bedre måte, samtidig som bedriftenes lønnsomhet ivaretas. Derfor vil vi fortsatt gi dette arbeidet prioritet, sier Harto.

Samarbeidsmodellen som blir etablert vil være ubunden og åpen for alle aktører.

- Vi ser frem til at direkte dialog mellom bedrifter og Utenriksdepartementet munner ut i konkrete samarbeid i løpet av høsten. Og ikke minst bidrar til en intensivert dialog om hva som skal til for å levere på de globale bærekraftsmålene.