Hovedbudskap - hva er det viktigste du vil si?

Nå frem med ditt budskap. Si en ting av gangen.

Bilde av mikrofon.

Fotograf: iStockPhoto

Publisert 22.02.17

Ambassadør

  • Hva er det aller viktigste du vil si?
  • Er det forståelig nok? Skjønner naboen eller kollegaen din hva du mener?
  • Er det konkret nok?
  • Kan hovedbudskapet oppsummeres i én setning?