Næringslivets viktigste saker

Konkrete politiske saker vi ønsker å løfte frem i valgkampen.

#205

Kristin Skogen Lund og Tom Knudsen besøker Ørjan Johannessen på Bekkjarvik Gjestgiveri. Fotograf: Bjørnar Eidsmo

Publisert 22.02.17

Ambassadør

 Flere jobber sikrer velferden

Hovedbudskap

Flere jobber sikrer kompetanse
Flere jobber sikrer velferden (Arbeid/sysselsetting). Dette understreker koblingen mellom behovet for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser som en forutsetning for en bærekraftig velferdsstat.

Skole og utdanning
Riktig kompetanse til å gjøre jobben, både i dag og i morgen (Kompetanse). For å kunne skape flere jobber trenger bedrifter tilgang på folk med riktig kompetanse. Dette stiller krav til utdanningssystemet vårt og tilgang på fagarbeidere med riktig kompetanse. Digitaliseringen kan endre kompetansebehovet i bedriftene. Det er derfor behov for å sikre at utdanningen er tilpasset næringslivets behov. Dette temaet gir anledning til å trekke inn mye av NHOs kompetanse og utdanningspolitikk.

Vei og bane
Rask og effektiv transport av folk, varer og tjenester (Samferdsel). For at bedriftene skal lykkes i å skape større verdier og ansette flere må infrastrukturen være effektiv. Det betyr at folk, varer og tjenester må komme raskere frem. Dette betyr satsing på vei og bane for å begrense avstandsulemper og hindre at tiden går til å sitte i kø fremfor å skape verdier. NHO har en godt etablert samferdselspolitikk som engasjerer medlemmene våre. I tillegg til samferdsel kan digital kommunikasjon som bredbånd og fiberutbygging være temaer som er viktig for å tiltrekke seg virksomhet og arbeidsplasser rundt om i landet.

Rammebetingelser
Det må være attraktivt å drive butikk i og fra Norge (Rammebetingelser og markedsadgang). For å satse videre i Norge eller starte opp ny virksomhet er det viktig med gode og langsiktige rammebetingelser. Samtidig er det her sentrale rammebetingelser som skatt og avgifter inngår. Men for en liten og åpen økonomi som den norske er vi helt avhengige av handel og full tilgang på EUs indre marked. Felles regler skaper forutsigbarhet for norske bedrifter.

Seriøst og inkluderende arbeidsliv
Vi må ha et seriøst og inkluderende arbeidsliv (Arbeidsliv) For at bedriftene skal kunne satse videre og skape nye arbeidsplasser er det viktig at useriøse aktører som ikke følger reglene blir luket ut. Det er umulig å være seriøs bedrift og konkurrere mot andre som ikke følger lover og regler. Derfor trenger vi en skikkelig satsing mot arbeidslivskriminalitet. Bedriftene er avhengig av et seriøst arbeidsliv med god dialog med arbeidstakerne. Det er bra at ansatte er organisert, det legger til rette for et ordnet arbeidsliv med god dialog mellom ledelsen og arbeidstakere.