Nyhetskriterier

Hvordan treffe blink med budskap hos journalist?

#205

Kristin intervjues om statsbudsjettet. Fotograf: Bjørnar Eidsmo.

Publisert 22.02.17

Ambassadør

 • Vesentlig – hendelsen betyr noe for mange.
 • Konsekvens – omfanget av en sak
 • Identifikasjon/nærhet - det nære har større betydning enn det
  NYHETER ER FERSKVARE!
  fjerne
 • Relevans – betydning for saken
 • Konflikt/motstandere – nyhetsdramaturgien er bygd opp rundt konflikt. Det er det som driver saken fremover.
 • Aktualitet - Er det en sak som verserer i mediene du kan henge deg på? Du kan følge opp en sak som har stor oppmerksomhet, men du må være rask.
 • Sensasjon - En nyhet må være noe nytt og spennende. En uvanlig og merkverdig hendelse blir attraktiv som nyhet.
 • Show it, don’t tell it. Det er bedre å vise med eksempler hva du mener, enn å fortelle det.