Hva kan vi vente oss i valgkampen?

Vi trenger å skape flere arbeidsplasser. Oljenedtur, digitalisering, automatisering og behov for en bærekraftig velferdsstat understøtter dette.

#205

Signering av lærlingebudstikka under NHOs stand under Arendalsuka 2015. Fotograf: Bjørnar Eidsmo

Publisert 22.02.17

Ambassadør

Sentrale trekk ved valgkampen:

 • Sysselsetting og trygghet kan bli et overordnede tema som kommer til å prege mange av sakene i valgkampen.

 • Polarisering av debatten, fakta taper

 • Tøffere valgkamp med personangrep

 • Sosiale medier kommer til å bli viktig 

Forventede hovedsaker i valgkampen:

 • ARBEID/SYSSELSETTING: I møte med oljenedgang og pågående omstilling vil sysselsetting bli et tema. Digitalisering og automatisering utfordrer også stadig nye næringer og øker behovet for å skape flere arbeidsplasser. Mye kan tyde på at partiene kommer til å kappes om å ha den beste politikken for å skape flest mulig arbeidsplasser. Politikernes rolle blir å legge til rette, men det er bedrifter som faktisk skaper jobbene.

 • POLITI, FORSVAR OG BEREDSKAP: Politi, forsvar og beredskap vil kunne spille en sentral rolle i valgkampen. I møte med økt internasjonal usikkerhet kan det bli økt behov for beskyttelse mot ytre trusler gjennom styrking av politi, forsvar, beredskap og sikring av grensene våre. Men nye trusler fra dataangrep fra utenlandsk etterretning har også kommet nærmere. Om trygghet i bred forstand blir et sentralt tema vet vi også at folk ofte søker mot offentlige løsninger som oppfattes som tryggere og at private tilbydere av varer og tjenester kan møte sterkere politisk motstand enn tidligere.

 • SKOLE: Vi kommer ikke utenom skole i denne valgkampen. Utdanning og kompetanse er sentralt element i flere av partienes valgkampplaner.

 • HELSE OG OMSORG: Dette er ofte et tema i stortingsvalg.

 • SENTRALISERING: Sykehusreform, omlegging av landsbrukspolitikken, politireform, omorganisering av forsvaret og kommunereform har ført til anklager om at regjeringen fører en politikk for sentralisering av makt og myndighet.

Dominerende konfliktlinjer:

 • Eliter vs folk flest: Dette kjenner vi igjen fra Brexit og den amerikanske presidentvalgkampen.

 • Sentrum-periferi: Dette er en klassisk skillelinje i norsk politikk som ser ut til å blomstre opp i dette valget.