Verktøy for politisk påvirkning

Skal vi lykkes må politikerne forstå problemet. Her er tips for kontakt med en politiker.

#205

Signering av lærlingebudstikka under NHOs stand under Arendalsuka 2015. Fotograf: Bjørnar Eidsmo.

Publisert 22.02.17

Ambassadør

Skal vi lykkes må politikerne forstå problemet

  • Politikk ikke en vare, men det er likheter.

  • Skal du selge en vare, må du ha etterspørsel. Samme for politikk.

  • Hjelper ikke å presentere gode løsninger hvis det ikke er forståelse for problemet. Eks. OPS er ikke løsningen hvis det ikke er dårlige veier. 

  • Får man etablert en problemforståelse, kommer etterspørselen etter løsninger.

  • Dessuten - den som er best til å beskrive problemet får også en ”førsterett” til å foreslå løsninger.

  • Finne ut hvem som er de sentrale beslutningstakerne.

  • Hvem påvirker dem, hvem er rådgivere og kollegaer som beslutningstakerne lytter til.

  • Hvem er premissleverandører for debatten rundt en sak, ikke nødvendigvis med formelle posisjoner. Kan være andre samfunnsaktører utenfor de formelle prosessene. Media, interesseorganisasjoner, forskningsmiljøer, lokale aktører osv.