Du kan jobbe med teknologi ved å gå på fagskole

Har du et fagbrev og ønsker å fordype deg mer i faget ditt, er fagskolen stedet for deg.

#205

Line Kittelsrud går på bygglinja og Rebecca Kreybu Pedersen har gått på linjen automatisering. Begge har gått på fagskole. Fotograf: Privat.

Publisert 25.09.16

Kompetanse og utdanning, Jenter og teknologi

Fagskolen gir deg en yrkesrettet utdanning hvor du lærer å kombinere teori og praksis gjennom virkelighetsnære oppgaver. Nettopp denne kombinasjonen av teori og praksis gjør at du kan løse kompliserte utfordringer. 

Her får du noen eksempler på fagskoleutdanninger og hvilke yrker dette leder inn til:

  • Bygg og anleggsteknikk

Du kan blant annet fordype deg i:

Line Kittelsrud går på bygglinja

- Jeg startet på Fagskolen Innlandet i 2014 på bygglinja. Jeg går på et deltids studie som går via nett og varer i 4 år. Jeg er nå halvveis og jobber samtidig som prosjektkoordinator i Entreprenørselskapet Stenberg Schulz as.

Fotograf: Privat

#205

Her er jeg med å regner på nye jobber, driver med hms og ks, henter inn priser og skal etter hvert være med å følge opp jobber ute på byggeplass. For å få hverdagen til å gå opp med studier, jobb og to barn har jeg måttet lære meg å bli strukturert. Det kan til tider være utfordrende, men med litt planlegging går det som regel fint.

Utdanningen gir deg kompetanse som grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. 

Utdanningen kvalifiserer til lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen.

Les også: Du kan studerer teknologi på høyskoler og universiteter 

Klima, energi og miljø

Fordypningen gir deg kompetanse i energi og miljø i bygg, vannbårne varme- og kjøleanlegg, sanitærprosjektering, ventilasjonsanlegg, elektro og automasjon, kundebehandling/IKT, byggesaken, prosjektgjennomføring, kjemi og miljølære.

Utdanningen kvalifiserer til å utføre prosjekteringsarbeider, kalkulasjonsarbeider, arbeide med byggesaksprosedyrer, ledelsesoppgaver i forbindelse med installasjonsoppdrag, HMS- og kvalitetssikring drift og vedlikehold av VVS-anlegg,  teknisk salg og markedsføring, arbeidsledelse og opplæring.

Anlegg

Utdanningen i anlegg gir deg opplæring i dimensjonering og drift av flere typer anlegg i jord og fjell, landmåling, betong- og stålkonstruksjoner, fjellarbeid, kommunalteknikk og geoteknikk. Du lærer også om prosjektstyring, anbud, økonomi og ledelse. Fordypningen kvalifiserer for jobber innen anleggs- og prosjektledelse, teknisk saksbehandling og undervisning.

Les også: Møt jenter som har valgt en yrkesfaglige utdanninger innen teknologi.

  • Elektro

Du kan blant annet fordype deg i:

Rebecca Kreybu Pedersen har gått på linjen automatisering

- Jeg tok fagbrev som automatiker i 2012 og jobbet for det meste med vedlikehold, feilsøking og reparasjon på instrumentering på Boliden Odda. Instrumentering vil si alle de forskjellige målinger som blir utført i forskjellige prosesser som f. eks. trykk, flow(gjennomstrømning), temperatur, nivå også videre, forteller Pedersen.

Fotograf: Privat

#205

Deretter tok hun forkurs til ingeniø og fra 2014-2016 gikk hun på Bergen Tekniske fagskole på linjen automatisering.

- Nå har jeg nettopp begynt på Høyskolen i Bergen på automatiseringsteknikk.

Utdanningen i automatisering gir deg opplæring i for eksempel prosessanlegg, offshore, industriell automatisert produksjon, byggautomatisering og andre industrielle områder, spesielt innen modernisering for å oppnå lønnsomhet og miljøgevinst.

Utdanningen kvalifiserer til leder og ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg.

BIM – teknikker / teknisk tegner

Utdanningen gir deg opplæring i 3D-tegneprogram, profesjonell presentasjon av prosjekter, og forskrifter samt enkle statiske beregninger. Du lærer å modellere og gi informasjon til de ulike elementene og tekniske installasjonene i modellen. Fordypningen gir deg kompetanse i bygningsteknisk tegning for arkitekter og rådgivende ingeniører.

Elkraft

Utdanningen i elkraft gir deg opplæring om produksjon, overføring, lysanlegg, varmeanlegg, enøk, linjebygging, dimensjonering av elektriske installasjoner og maskiner, styringsteknikk, overvåkning, energikilder og –bærere og fordeling til forbruk av elektrisk energi.

Fordypningen gir deg den nødvendige teoretiske kompetanse i forhold til de krav som stilles i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Utdanningen kvalifiserer til jobb som leder og faglig ansvarlig i ulike arbeidssituasjoner.

  • Teknisk- industriell produksjon

Du kan blant annet fordype deg i:

Mekatronikk – yrke Prosessoperatør

Utdanningen i mekatronikk gir deg opplæring i å binde sammen kompetanse innen de ulike fagdisipliner samt gi en flerfaglig forståelse, og finne de beste løsningene ved for eksempel automatisering av produksjonsprosesser eller ved deltakelse i produktutviklingsprosesser. 

Fordypningen gir deg kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag. 

Utdanningen kvalifiserer til jobber med produktutvikling og produksjonsteknikk i industrien. 

Logistikk og transport

Utdanningen logistikk og transport gir deg opplæring i å planlegge, styre og kontrollere varestrøm og produksjons- og informasjonsstrøm fra opprinnelig kilde til endelig mottaker på best mulig måte. 

Fordypningen gir deg kompetanse innen vurdering av hvordan logistikk, kundetilfredsstillelse og effektivisering kan bidra til å skape økonomisk resultat i verdikjeden.

Utdanningen kvalifiserer til å fylle mange funksjoner og arbeidsoppgaver i så vel varehandels- og produksjonsbedrifter, som i transportbedrifter.

Maskinteknikk

Utdanningen i maskinteknikk gir deg opplæring i maskintekniske innretninger som har som sitt grunnleggende utgangspunkt å få naturkreftene til å utføre arbeid for mennesket.

Fordypningen gir deg kompetanse innen materialomformingens og energiprosessenes bruk i samfunnet som biler, båter, fly, masseproduksjon av konsum- og investeringsvarer, nye energiløsninger, komposittmateriale osv.

Utdanningen kvalifiserer til leder i produksjonsplanlegging, produktutvikling, vedlikehold eller kvalitetssikring.

Kilde: Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessiden på utdanning.no