Du kan jobbe med teknologi ved å bli ingeniør eller studere realfagene

Det finnes mange muligheter for deg som vil studere teknologi og realfag. Her møter du jenter som har valgt en utdanning inne teknologi på universitet eller høyskole.

#205

Gunn Anita Eide har studert byggingeniør, Sunniva Rose er kjernefysiker og rosablogger og Kaja Skålnes Knudsen studerer nanoteknologi. Fotograf: Privat

Publisert 25.09.16

Kompetanse og utdanning, Jenter og teknologi

Her finner du eksempler på utdanninger inne teknologi og realfag.

Gunn Anita Eide har studert byggingeniør 

- Etter mange år med skolegang, og noen år i arbeidslivet, fant jeg endelig ut hva jeg ville jobbe med. Jeg begynte på Universitetet i Agder og tok en Bachelor i «Byggdesign». Dette åpnet for utrolig mange forskjellige jobbmuligheter innen bygg og anlegg. I dag er jeg ansatt som prosjektingeniør hos entreprenørfirmaet Tronrud Mjøsbygg AS, forteller Eide.

Fotograf: Privat

#205

Der har hun blant annet ansvar for å følge opp HMS (Helse, miljø og sikkerhet) og KS (Kvalitetssikring) ute på anleggsplass. HMS-arbeidet består i å tilrettelegge for at de ansatte og underentreprenører skal ha en trygg arbeidsplass.

- Jeg trives godt med at jeg kan jobbe både selvstendig og samarbeide med andre kollegaer.  Alle prosjektene er forskjellige og det blir derfor en varierende grad av både ansvar og utfordringer, sier hun.

Byggingeniøren utreder, planlegger og gjennomfører byggeprosjekter og har inngående kunnskaper om ulike materialer som tre, stål og betong - materialer som ofte benyttes ved bygging av hus og broer. Du jobber med praktiske oppgaver og tekniske løsninger i forhold til bygging, helse, miljø og sikkerhet.

Du kan også utføre landmåling og arealplanlegging for kommuner og andre utbyggere.

Les også: Du kan studerer teknologi ved å gå på yrkesfag

Sunniva Rose studerer fysikk

- Fra første gang jeg så et bilde av en eksploderende atombombe, har jeg vært ekstremt fascinert av kjernekraft. Jeg tar nå en doktorgrad i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo. Der forsker jeg på hvordan vi kan bruke grunnstoffet thorium som brensel i kjernekraftverk, og hvordan dette potensielt kan redusere radioaktiv avfall, sier Rose, 
 
Hun kaller seg selv som rosanerd og driver også bloggen SunnivaRose.

Sunniva Rose. Foto: Privat

En fysiker arbeider med fenomener og krefter som oppstår mellom materie og objekter både rundt oss i hverdagen og i universet. Fysikk er grunnlag for mange fag, og dermed kan fysikere jobbe innenfor flere områder, som for eksempel medisin og elektronikk. Fysikere kan forske på alt fra fornybar energi til hva som skjer i hjernen vår

Kaja Skålnes Knudsen studerer nanovitenskap

Du kan faktisk være med å utvikle nye medisiner ved å studere teknologi! Kaja (23) forteller:
- I min utdanning har jeg hatt de fleste realfagene. Nå forsker jeg på utvikling av medisiner ved bruk av nanoteknologi. Ta en millimeter og del den i en million deler, da har du en nanometer! Jeg tar mastergrad i nanovitenskap ved Universitetet i Bergen, forteller Kaja. 

Fotograf: Privat

#205

Nanovitenskapelig forsking er tverrfaglig og er i grenselandet mellom fysikk, kjemi og biologi og bruker i ulik grad metoder fra alle disse tre disiplinene.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer. Dataingeniørens arbeidsområder har utvidet seg betydelig de siste årene og datateknologi finnes i dag nær sagt over alt. 

Du finner datateknologi i alt fra datamaskiner, telefoner og biler til datastyrte maskiner som utfører oppgaver som tidligere ble gjort manuelt.  

Matematiker

En matematiker arbeider vanligvis med ulike anvendelser av matematikk, matematisk forskning eller undervisning. Matematikere utvikler, anvender eller underviser i matematiske begreper, teorier og teknikker. 

Vanligvis arbeider en matematiker med forskning, undervisning eller bruk av matematikk i andre sammenhenger. Med en mastergrad i matematikk får du yrkestittelen matematiker. Utdanningen gir mulighet for fordypning innen mange forskjellige interesseområder - deriblant informatikk, finans og statistikk.

Matematikere utvikler ofte matematiske modeller og simuleringer. Arbeidet gjøres da med å bruke matematikk til å lage dataprogrammer for å simulere et fenomen. 

Flere muligheter

Utdannelsene på høgskole og universitet er oppdelt i tre utdanningsnivåer: bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad. Hvert utdanningsnivå forutsetter og bygger på at man har studert utdannelsen på lavere nivå(er), altså må du ha studert utdannelsen på bachelornivå for at du skal kunne studere utdannelsen på masternivå.

Du kan også studere teknologi ved å gå på yrkesfag og fagskole. 

Kilde: Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessiden på utdanning.no