Foreldre vet for lite om mulighetene en teknologiutdanning gir unge

Foreldre er de viktigste rådgiverne når de unge skal ta et utdanningsvalg, men vet lite om teknologiutdanninger.

#205

9 av 10 foreldre mener det i fremtidens yrker vil være en fordel være god på teknologi. Foto: Istock.

Publisert 27.09.16

Jenter og teknologi

Med en stadig raskere teknologisk utvikling vil Norge og norske bedrifter trenge enormt mange teknologer de neste årene. NHOS kompetansebarometer viser et skrikende behov for teknologi- og IKT-utdannende. Ikke bare fra universitet og høyskoler, men også tekniske fagarbeidere.

Likevel har bare 17 prosent av alle som uteksamineres fra norske universiteter og høyskoler studert matematikk, naturfag og teknologi, viser tall fra SSB. 

- Fra forskning vet vi at foreldre er viktige rådgivere når barna skal ta et utdanningsvalg, og da har man et ansvar for å setter seg inn i mulighetene og behovet i arbeidslivet, sier Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør for arbeidsliv og kompetanse i NHO. 

Lære mer: Her er eksempler på yrker og utdanninger innen teknologi  

Ikke for mitt barn?

Men foreldre har liten kunnskap om teknologiutdanninger, og jobbmuligheter innenfor teknologi, viser en ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for NHO.

7 av 10 foreldre med barn i ungdomsskolen sier de trenger mer informasjon om utdanninger innen teknologi og hvilke yrker dette kan føre til, for å kunne ta stilling til om dette er noe for sitt barn.

- Skal vi få flere til å velge teknologifag må vi som er foreldre sette oss godt inn i de mulighetene som finnes i dag og vi må rådgi våre unge håpefulle til å ta framtidsrettede valg, til tross for at disse mulighetene er fremmede eller ukjente for egen del, sier Jullum Hagen.

Mer informasjon på Vilbli.no og utdanning.no

Jentene må også velge teknologiutdanninger

- Det er også viktig at jenter motiveres til å velge teknologi- og realfag, påpeker Jullum Hagen.

Jenteandelen innenfor de fleste av disse fagene er lav. For eksempel er bare 22 prosent av ingeniørstudentene i Norge jenter. På de tekniske yrkesfagene og fagskolene er tallen enda lavere.

- Skal vi få opp antallet teknologer, og få de beste hodene og hendene, er vi nødt til å rekruttere talenter fra hele befolkningen. Vi er helt avhengig av at flere jenter velger disse utdanningene, sier Jullum Hagen.

Visste du at å jobbe med teknologi også handler om..

 • Å være flink med mennesker
 • Prosjektledelse 
 • Mulighet til å starte egen bedrift
 • Å finne løsninger på praktiske oppgaver
 • Produktdesign
 • Å lage apper og roboter
 • Helseteknologi
 • Miljøbygg og klimateknologi

 

På turné med "Jenter og teknologi" 

NHO mener det er avgjørende med mer og bedre informasjon om hvilke yrker og utdanninger som finnes innenfor teknologi.

- Derfor har vi nå tatt med oss rollemodeller, unge kvinner som studerer eller jobber med teknologi, og reiser landet rundt for at ungdomsskolejenter skal få møte andre unge jenter som har valgt en utdanning innen teknologi, sier Jullum Hagen.

Hun tror det er viktig å vise at det mange typer mennesker som passer til å jobbe med teknologi. 

- I mange teknologijobber har du mulighet til å være med å gjøre livene til folk bedre, du kan hjelpe mennesker og du får være kreativ og bidra til å skape noe.

Rollemodeller fungerer

NHO er nå halvveis i turneen og skal til sammen ha elleve arrangementer i hele landet med en målsetning om å møte rundt 3000 jenter totalt.

- Tilbakemeldingene fra jentene så lagt har vært veldig gode, og vi har stor tro på at personlige møter med rollemodeller fungerer, sier Jullum Hagen.

- Hvis foreldre i tillegg setter seg godt inn utdanningmuligheten tror jeg vi kommer langt, avslutter hun.

Les mer om prosjektet "jenter og teknologi" og hvor det er arrangementer

Følg også gjerne Jenter og teknologi på Facebook

Til tross for at det er flere kvinner enn menn som studerere i Norge, er andelen på teknologi- og realfag lav. Illustasjon: Metock Ya/NHO

#205

Svar fra foreldre med barn i ungdomsskolen:

 • 7 av 10 sier de trenger mer informasjon om utdanninger innen teknologi og hvilke yrker dette kan føre til, for å kunne ta stilling til om dette er noe for sitt barn.
 • 8 av 10 mener det er viktig for samfunnet at flere jenter velger utdanning innen teknologi.
 • 9 av 10 mener at det i fremtidens yrker vil være en fordel være god på teknologi.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse for NHO.

Om prosjektet "Jenter og teknologi"

 • Fra 14. til 30. september reiser NHO på en landsdekkende turné sammen med unge jenter som studerer eller jobber med teknologi. 
 • Vi setter oss inn i en lilla minivan og i løpet av to uker skal vi treffe 2000 ungdomsskolejenter på til sammen 11 arrangementer fra Kristiansand til Alta.
 • På arrangementene får jentene i salen møte lokale jenter og unge kvinner som tar en teknologiutdanning eller jobber med teknologi. I tillegg vil elektriker og ingeniør Ellen Therese Rasmussen og fysiker Sunniva Rose være med på hele turneen.
 • Jentene som skal fortelle sine historier kommer fra alle spektre av utdanningssystemet: Yrkesfag, fagskole, universitet og høyskole.
 • Målet med turneen er å inspirere jentene og øke kvinneandelen i teknologifagene på alle nivåer i utdanningssystemet.
 • Prosjektet er støttet av barne- og likestillingsdepartementet over statsbudsjettet.