Ikke gå glipp av suksessen Jenter og teknologi!

Merk deg det årlige høydepunktet "Jenter og teknologi" 13.februar i Oslo, Trondheim og Steinkjer.

#205

Foto: Unsplash

Publisert 25.01.18

Jenter og teknologi

Helt siden 2003 har denne suksessen blitt arrangert på universiteter og høgskoler i Norge. Det startet på Universitetet i Agder, der Jenter og teknologi økte andelen kvinner med 4,5 ganger over en tiårsperiode. På samme tid så økte kvinneandelen med 1,5 ganger på landsbasis.

Målet med Jenter og teknologi er å øke rekrutteringen av kvinner til teknologiutdanninger.  NTNU, Universitetet i Oslo og OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) og Nord universitet inviterer derfor jenter i ungdomsskolen og videregående skole til en inspirasjonsdag fylt av spennende innlegg, konkurranser og møter med kvinnelige rollemodeller.

I Oslo har de to hovedstadsuniversitetene gått sammen om Jenter og teknologi på Chateau Neuf. Svein Stølen, rektor på Universitetet i Oslo, og Curt Rice, rektor på OsloMet er samstemte i sin oppfordring til jentene. - Vi lover en inspirerende dag hvor du får innblikk i spennende studier og karrieremuligheter. Vi håper flere jenter vil velge teknologifag. Dere utgjør halvparten av brukerne av teknologi, så hvorfor skal dere ikke være med på å utvikle den?

Isabelle Ringes tester romdrakt på Norsk Romsenter. Hun er en av rollemodellene på Jenter og teknologi i Trondheim 13. februar. Fotograf: Tuva Gaarder Nordlie/NHO

#205

Også i Trondheim satser de på å rekruttere flere jenter til teknologiutdanning. Gunnar Bovim, rektor på NTNU ønsker jenter i Trøndelag velkommen.  - For NTNU er det viktig å øke kvinneandelen på våre teknologiutdanninger. Derfor arrangerer vi Jenter og teknologi for femte år på rad, sier Bovim, og understreker at det er mange dyktige rollemodeller på årets program.

Nord Universitet arrangerer for første gang Jenter og teknologi som en del av en større satsning for å forbedre kjønnsbalansen på sine teknologistudier. Prorektor for utdanning, Hanne Solheim Hansen ønsker jenter velkommen til Nord sitt campus på Steinkjer. - For Nord er det viktig at vi får økt kvinneandelen på teknologiutdanningene våre. I tilknytning til dette jobber vi med flere tiltak, blant annet som en del av vårt senter for fremragende IT-utdanning (Excited), samt samarbeidet med NHO omkring prosjektet Jenter og teknologi. - Vi ser frem til å ønske jenter velkommen til Steinkjer den 13. februar, sier Hanne Solheim Hansen, Pro-rektor for utdanning.

 

Mer informasjon og påmelding:

UiO og OsloMet: http://www.hioa.no/Hva-skjer/Jenter-og-teknologi-Oslo-2018

NTNU: https://www.ntnu.no/web/jenter-og-teknologi/jentekonferansen

Nord: https://mmt.hoopla.no/sales/jenterogteknologi-steinkjer

 

 

Dette er jenter og teknologi:

  • Ble først arrangert ved Universitetet i Agder i samarbeid med NHO i 2003, og har siden blitt arrangert på utdanningsinstitusjoner hvert år.
  • I 2016 ble prosjektet landsdekkende ved at Barne- og likestillingsdepartementet bevilget to millioner kroner i tilskudd til prosjektet Jenter og Teknologi. For 2017 ble støtten økt til 2,5 millioner.
  • NHO vil fremover jobbe sammen med institusjonene for å øke antall læresteder som arrangerer slike møteplasser hvor jenter kan bli motivert til å velge teknologifag.
  • Høsten 2018 arrangerer NHO for tredje gang en landsdekkende turné der mange tusen jenter i ungdomsskolealder får delta på arrangementer der rollemodeller inspirerer jenter til å velge teknologiutdanning.

 

 

 

Kontakt oss

Tone Standal Vesterhus

Rådgiver

Kompetanse og innovasjon

tone.standal.vesterhus@nho.no
Mobil
97571019